Schiphol geluidsoverlast nader bekeken

De laatste weken schrijven inwoners van Heemstede over vermeende geluidoverlast van overvliegende vliegtuigen. Halve en hele feiten, aannames en meningen worden gebruikt door voor- en tegenstanders van het vliegverkeer.
Ja, het is ontegenzeggelijk met cijfers te staven dat vliegen de afgelopen 40 jaar een enorme ‘vlucht’ heeft genomen. En, dat doet op veel plaatsen pijn. Denk aan de enorme toename van het verkeer in de regio. Deeltjes die achterblijven na de verbranding van kerosine vallen neer in de omgeving. Toename van het vrachtverkeer vooral van en naar Aalsmeer. De kans op ongevallen in de lucht en op de weg nemen toe. Vanaf 1916 werd Schiphol gebruikt als militair vliegveld. In 1919 landde het eerste passagiersvliegtuig. De groei begon. In 1970 vlogen bijna 6 miljoen reizigers vanaf Schiphol. Nu, anno 2017 zijn dat er 63 miljoen! Het eigendom van Schiphol is in handen van de staat (69,77%), Amsterdam (20,03%), Luchthaven Parijs (8%) en Rotterdam (2,2%). Van de groei van het vliegverkeer baart vooral de overlast zorgen. De buurtschappen Rozenburg en De Rijk bestaan niet meer. De bewoners moesten weg wegens te veel herrie. Zij kregen een nieuwe woning elders in de omgeving. Het aantal klagers groeide met de week. Van inwoners van Zwanenburg, Badhoevedorp, Hoofddorp en Amstelveen kan men zich afvragen of het een juiste beslissing is geweest daar te gaan wonen. Dat Schiphol in de buurt lag was alom bekend. Schiphol voerde grondige en kostbare isolatiemaatregelen door bij woningen in de omgeving.
Dat neemt niet weg dat het geluid van overkomende vliegtuigen mensen in de regio blift hinderen. De regio loopt ruwweg van Alkmaar tot Den Haag en van de kust tot Alphen a/d Rijn en Lelystad. Heemstede ligt binnen dit gebied dus hebben is ook hier overlast. Is het wel zo erg als menigeen denk of voelt? Voor enige vergelijking wat cijfers. Woont u op de Dreef dan is de geluidsbelasting zonder vliegverkeer dagelijks > 65 decibel. In de Timorstraat ligt het niveau tussen de 56 en de 60 en de Manpadslaan geeft 51 tot 55 decibel. De meeste vliegtuigen die over Heemstede komen produceren ongeveer 65 decibel. Al zijn er sporadische uitschieters; 80 decibel wordt zelden gehaald. Om deze cijfers verder in perspectief te plaatsen: bij 65 decibel moet u denken aan het geluid van een airco, wasmachine of pianospel.

Klagen doen inwoners bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
Een aparte club die een buffer vorm tussen de luchthaven, politiek en inwoners. In het veleden bleek dat één inwoner alleen 10.000 klachten kon melden, ongeacht of er gevlogen werd of niet. Dit gaf een onthutsend vertekend beeld. Heemstede maakt deel uit van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Daarnaast is er nog een overlegraad Schiphol. Dat Heemstede ook maar iets heeft in te brengen tegenover de 40 deelnemende gemeenten en twee provincies in dit overleg lijkt uitgesloten.

Drie aspecten mogen in de discussie niet onbelicht blijven. De luchthaven verschaft 70.000 mensen direct werk. Indirect komen daar nog eens 350.000 bij. In financiële zin komen de specialisten tot duizelingwekkende bedragen. De bloei van de regio Amsterdam, dat voor een groot deel te danken is aan de aanwezigheid van Schiphol, is goed voor 138 miljard aan omzet. Een deel van die miljarden vloeit, als belastingen, in de Staatskas. Van de miljarden aan belastingen profiteert het hele land dus ook Heemstede via de rijksuitkering. Ten slotte blijkt dat andere grote luchthavens London, Parijs en Frankfurt een veelvoud aan vliegtuiglawaai te verwerken krijgen. Dit alles noopt vliegtuigbouwers om steeds stillere vliegtuigen te bouwen. Ondanks de groei van de luchtvaart zal de overlast vanuit de lucht daarom op termijn afnemen.

Eric van Westerloo