Schilderij geveild met afkondiging Vrede van Münster in Haarlem

Heemstede/Amsterdam – Op 2 december is bij Arts and Antique Goup (AAG), veilinghuis in Amsterdam, een schilderij door Rombouts geveild van de afkondiging van de Vrede van Münster in Haarlem. Getaxeerd op 6.000 tot 10.000 euro, werd het op 25.000 euro afgehamerd. Het werk is door een Nederlandse particulier aangekocht. Op 15 mei 1648 is in de Vredeszaal van Münster het verdrag getekend door de Nederlandse en Spaanse ambassadeurs waarmee een officieel einde kwam aan de zogeheten Tachtigjarige Oorlog. Adriaan Pauw, Heer van Heemstede, vertegenwoordigde het gewest Holland en nam een vooraanstaande plaats in bij de onderhandelingen. Op 5 juni is de proclamatie door de plaatselijke bestuurders aan het volk verkondigd. In Amsterdam, Den Haag, Antwerpen, Brussel en verder voornamelijk in meeste de steden van de Nederlanden.  Van deze gebeurtenis in de Spaarnestad zijn tot op heden in totaal zeven schilderijen bekend, vier van Cornelis Beelt en drie  van Gillis Rombouts, Vier daarvan zijn in particulier bezit en drie in musea.

Gillis Rombouts
Het thans geveilde olieverfdoek meet 78 x 110 centimeter, aangeboden door een Nederlandse particulier is vervaardigd door de Haarlemmer Gillis Rombouts die van 1630 tot 1672 leefde. Op het versierde  balkon voor het stadhuis zien we een zevental bestuurders. Aan de balustrade is het wandtapijt ‘De val van Damiate’ opgehangen.  Op alle bekende schilderijen hangt aan het torentje van het raadhuis een witte vlag. Op de Grote Markt staan mensen verspreid. Op basis van de kleding wordt vermoed dat de meeste schilderijen pas in later tijd rond 1660-1670 zijn vervaardigd op bestelling van vermogende Haarlemmers. Niet in een Haarlems museum, maar voor zover bekend is één afbeelding in bezit van een Haarlemmer.

Cornelis Beelt
Van Cornelis Beelt is weinig bekend. Geboren omstreeks 1612 is hij 1630 in Haarlem getrouwd. Hij was ingeschreven als lid van het plaatselijke Sint Lucas Gilde en zou voor 1702  zijn overleden. Beelt maakte o.a. diverse strandgezichten in Scheveningen en Egmond. Het Frans Hals Museum bezit een schilderij van het stadhuis en de Grote Markt, maar losstaand van de afkondiging der Vrede. Van die gebeurtenis zijn intussen wèl 4 afbeeldingen van hem bekend, o.a. 1 in het Amsterdam (Historisch) Museum, 1 in de Hermitage van  Sint Petersburg en 1 in de Michaelis Collection van Kaapstad. Op zijn doeken staat een rijtuig bespannen met 2 paarden. Verondersteld is dat het hier om een staatsiekaros van Pauw zou gaan, maar deze is na zijn vertrek uit Munster niet naar zijn buitenverblijf in Heemstede, maar naar de hofstad gereisd om met de Staten van Holland verder te overleggen.

Hans Krol

Foto’s aangeleverd.