Schapen helpen natuur herstellen op Leyduin

Vogelenzang – Binnenkort komt een schaapskudde grazen op Buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. De kudde arriveert 20 september en trekt dan rond tot begin oktober. En dat is een prachtig gezicht. Wandelaars komen de schapen vanzelf tegen!  

Grote hulp bij natuurbeheer  
Dit najaar gaan de schapen vooral op en rond de voormalige paardenrenbaan van Woestduin grazen (5,61 hectare). Boswachter Kees Perquin: “Een kudde zien is indrukwekkend, de honden die de schapen begeleiden, maar juist ook de schapen zélf: het zijn harde werkers en ze komen precies daar waar machines niet kunnen komen. Als ze klaar zijn met grazen, reizen de schapen weer door naar een ander natuurgebied.” Leyduin behoort tot de Europese extra beschermde Natura2000 gebieden. Perquin geeft aan hoe belangrijk het is dat dit unieke landschap behouden blijft zodat iedereen daar nog jaren van kan genieten.

Beschermen kwetsbare planten en dieren  
De kudde van 250 schapen zal vanaf nu zo’n twee keer per jaar komen grazen om op de buitenplaats droog-schraalland te behouden. Perquin: “Dit zijn open en kruidenrijke velden, tamelijk zeldzaam in West-Europa en dus van grote waarde. Helaas komen door de grote hoeveelheid stikstofneerslag steeds méér kwetsbare planten en dieren in het gedrang. Je ziet dat dit droog-schraalland verruigt en verzuurt, er is hoog opgaande vegetatie ontstaan en grassen verdringen de waardevollere soorten. Dat willen we een halt toeroepen. Het is nodig dat de natuur zich kan herstellen, want vlinders, zeldzame planten en andere insecten willen we niet kwijtraken.” De provincie Noord-Holland financiert de werkzaamheden om de natuur te helpen herstellen. 

Prachtig gezicht   
Ben je aan het wandelen of fietsen in dit natuurgebied? Let dan even op, het is een betoverend gezicht die witte schapen in het landschap. “De schapen aaien kan alleen niet, daarvoor moet je naar een kinderboerderij,” vertelt Perquin.  
Nederland telt nog zo’n honderd schaapskuddes die helpen in het natuurbeheer.  

Foto: voormalige paardenrenbaan van Woestduin (foto aangeleverd)