Rondspeuren in de achtertuin van Schalkwijk

Op woensdag 12 juni organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een interessante wandelexcursie in Haarlem-Zuid. Een avondwandeling maken door het groene recreatiegebied rond de Meerwijkplas. 

De Meerwijkplas is een verrassend en veelzijdig natuurgebied die vol met leven zit. Het bestaat uit een grote variëteit aan terreintypen die dit gebied enorm afwisselend maken. Er zijn veel verschillende, zeldzame planten en dieren te vinden. Zo zijn er langs het grote open water van de plas wilde rozen, rietorchissen, en zelfs duindoorns aanwezig, maar ook veel verschillende vogels en waterdiertjes zoals oeverzwaluwen, cettiszangers, snoeken en zoetwatermossels. 

Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep verzamelt om 19.30 uur bij de Meerwijkplas (einde van de Bernadottelaan, Haarlem). De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Meer informatie via Eva Nijhoff, tel. 023-5318781, of op http://www.ivn.nl/zuidkennemerland.