Rechtbank: Postkantoor Heemstede mag monumentenstatus krijgen

Heemstede – De bezwaren tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument van het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 in Heemstede heeft de rechtbank ongegrond verklaard. De voorgenomen sloop door de eigenaar/ontwikkelaar is hiermee opnieuw voorkomen. 

Het verzoek tot aanwijzing als monument van het postkantoor uit 1960 van de wederopbouwperiode was in oktober 2021 ingediend door de erfgoed-coalitie van Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Het college van Burgemeester & Wethouders van Heemstede (B&W) honoreerde de monumentenaanvraag. Het bezwaar daartegen van de eigenaar werd door B&W ongegrond verklaard na advies door de onafhankelijke bezwaarcommissie. De eigenaar tekende daarop beroep aan bij de rechtbank, die dat nu ook ongegrond verklaart. 

De procedures werden ondersteund door meerdere rapporten van externe bureaus op het gebied van erfgoed. Die spreken allemaal van hoge monumentale waarden op vele vlakken, de monumentenstatus meer dan waard. Ook was steeds de petitie van omwonenden van belang, die totaal bijna 1.000 keer werd ondertekend. 

De erfgoed-coalitie is zeer verheugd over deze bekrachtiging van de monumentenstatus door de rechtbank. Daarmee wordt recht gedaan aan behoud van het monumentale postkantoor en wordt sloop ervan voorkomen.  

De erfgoed-coalitie hoopt dat er een alternatief plan komt met behoud van het monument en zal het vervolgproces monitoren om (behoud van) de erfgoed waarden te bewaken. 

Illustratie: een tekening van het oude postkantoor van Eric J. Coolen.