Realisatie nieuwe Vomar dichterbij

Het college houdt vast aan de plannen voor een grote supermarkt aan de Binnenweg/Eikenlaan. De oppositie blijft faliekant tegen. Op 16 november werd het plan in de commissie Ruimte besproken. De insprekers hadden een laatste kans om er iets van te vinden. De winkeliersvereniging steunt het plan en denkt dat het een welkome aanvulling is. De heer Slagmolen, adviseur ruimtelijke inrichting bij de gemeente Haarlemmermeer is niet tegen een Vomar. Wel is hij tegen de geplande in- en uitritten die hij beide aan de Binnenweg wil hebben. Opmerkelijk was de inbreng van de advocaat van de DekaMarkt. Hij kwam met een onderzoek van het bureau Kardol. Deze onderzoeker voorziet goede tijden voor de overige winkeliers. In een eerder rapport verklaarde Kardol echter dat het juist negatief zou uitpakken. Wel ziet Kardol geen economische ruimte voor extra supermarktmeters. Er wordt vreemd omgesprongen met de geluidsnormen vond de heer Offerman.

Hij hekelde het besluit om het bestemmingsplan zo to formuleren dat een hogere geluidswaarde is toegestaan. Bij de keuze van de in- en uitrit zijn de belangen van de ontwikkelaar en de bewoners niet gelijkwaardig gewogen vond hij. Fieke Kooi wil dat de geluidsbelasting wordt gemeten op de bestemde gevel en niet op de fysieke. Als bewoners hun pand later willen uitbouwen moet dat de basis voor de meting zijn en niet wat er nu staat. Grote zorgen hebben de bewoners over de milieubelasting, geluid, stof, trillingen en het onttrekken van grondwater tijdens en na de bouw. Na ingebruikname van de multifunctionele bibliotheek neemt ook daar de verkeersdruk toe. Interessant was de inbreng van mevrouw Van der Werken. Zij heeft een recht van uitweg vastgelegd in notariële aktes. Zij wil dat dit wordt gerespecteerd. Onder andere deze zaak kon wel eens via een rechter worden beslist. Ook andere bewoners hebben een recht van overpad of weg. Hetzelfde geldt voor de inrit van B&B print office. Volgens wethouder Hooij is deze inrit niet bedoeld voor vrachtwagens. Van Vlijmen (CDA) vraagt zich af of de gemeente wel alle kadastrale informatie in handen heeft. Wethouder Nieuwland zegde toe de oude rechten te respecteren. Maas (PvdA) hekelde het feit dat het college met belastinggeld het plan in deze krant verdedigde.

Goedkoop (HBB) concludeerde dat de wethouder vrijwel nergens op in gaat en drukt het plan, ondanks de vele bezwaren, zo snel mogelijk door. Nieuwland schuift veel zaken door naar later zoals de geluidsbelasting of de bronbemaling. Voor een nieuw verkeersonderzoek kiest het college niet. Op 30 november valt de beslissing in de raad. Hangende mogelijk langdurige bezwaarprocedures en/of rechtszaken zal de eerste spade voorlopig nog niet in de grond gaan.
Eric van Westerloo

Op de foto de Eikenlaan.