12_2018_plastic_noordholland_maatregelen

“Provincie moet plasticprobleem aanpakken”

De Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de provincie Noord-Holland meer moet doen om het gebruik van wegwerpplastic aan te pakken. In het initiatiefvoorstel ‘Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval’ presenteren ze twaalf concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat plastic voortaan niet in het milieu terechtkomt.

Zo willen ze dat de provincie het goede voorbeeld geeft door zelf het gebruik van plastic wegwerpartikelen in de ban te doen. Ook vinden ze dat de vele Noord-Hollanders die zich bezighouden met het bestrijden van de plasticsoep en andere overlast door wegwerplastic betere ondersteuning en waardering vanuit de provincie verdienen. Het provinciaal bestuur moet die initiatieven gaan faciliteren en waar het kan financieel ondersteunen. Bovendien willen ze dat de provincie veel meer geld uittrekt voor het schoonhouden van de bermen langs provinciale (vaar)wegen.

Linda Vermaas, Statenlid van de Partij voor de Dieren Noord-Holland: “Het gebruik van plastic moet drastisch worden verminderd in het belang van natuur, dier en milieu. Dat er dieren lijden en zelfs sterven door ons afval is onacceptabel. Daarom roepen wij de provincie op om zich in te zetten voor een toekomst zonder plastic zwerfaval.”

Zita Pels, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland: “Plastic zwerfafval zorgt niet alleen voor ergernis, het is een regelrechte ramp voor natuur, mens en dier. Ook in Noord-Hollandse recreatie- en natuurgebieden en wateren is de hoeveelheid (plastic) zwerfafval zorgwekkend. Wat we over de gevolgen weten is ronduit alarmerend. Juist omdat de verschillende problemen rond zwerfafval gemeentegrenzen overstijgen is een verbindende en regisserende rol van de provincie hard nodig.”