Protestactie bij gemeente Bloemendaal om hek

Twee bewoners van de Geleerdenwijk hebben in hun buurt 43 namen, adressen en handtekeningen (in vakantietijd!) verzameld en op het gemeentehuis van Bloemendaal aangeboden.
Zij protesteren hiermee tegen de vergunning die de gemeente Bloemendaal heeft afgegeven voor een hek dat bij de oude kloostermuur geplaatst.
De laan is nu ook van de kant van Bloemendaal niet meer toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook de Actiegroep Overweg Alverna Open (AOAO) heeft bij de betreffende wethouder, de heer  Kruijswijk, protest aangetekend naar aanleiding van de afgegeven vergunning.

Gemeente Bloemendaal beantwoordt de bezwaarmakers: “Over het hek en de spoorwegovergang van Alverna lopen nog diverse juridische procedures. Het is een ingewikkelde kwestie waarbij veel partijen en belanghebbenden zijn betrokken. De bewoners zijn eigenaar van het Laantje, waarvan wij op grond van historisch onderzoek moeten aannemen, dat het niet openbaar is. Dit betekent, dat wij een aanvraag om vergunning voor een hek, mits dat voldoet aan de bouwvoorschriften en bestemmingsplanregels, niet mogen weigeren. Hoe de uiteindelijke uitkomst van de lopende procedures zal zijn, is nog niet te zeggen. Pas na de zomer zijn uitspraken te verwachten.”
De gemeente Bloemendaal zegt overigens voorstander te zijn van een oplossing waarin het Laantje -binnen de gemeente Bloemendaal – voor langzaam verkeer toegankelijk blijft.