Populatie wilde eenden neemt gestaag af

De wilde eend is de ‘Vogel van de Maand’ in Het Vogelhospitaal. Met de campagne ‘Steun de Wilde Eend’ wil het Vogelhospitaal geld ophalen om deze watervogel weer te kunnen opvangen en te beschermen tegen de vogelgriep.

Wie kent het niet: samen de eendjes voeren in het park. De wilde eend is een bekende vogel in Nederland. Ondanks dat we hem allemaal kennen en er leuk uit vinden zien met zijn platvoeten en grote snavel worden het er steeds minder. De populatie eenden die wij in de winter zien rondzwemmen neemt sinds 2000 gestaag af (met 25-30% sinds 2000). Onderzoek van SOVON wijst erop dat het vooral in de kuikenfase en/of de eerste maanden nadat ze kunnen vliegen mis gaat (van den Bremer et al., 2015). Bovendien is de wilde eend ook slachtoffer van de heersende vogelgriep, al met al dus een goede reden om deze typisch Nederlandse watervogel te steunen. Het Vogelhospitaal doet haar uiterste best om alle pulletjes en zieke eenden weer op te lappen en de natuur in te brengen.

De mannetjes hebben een heel mooi en opvallend kleed in het voorjaar. Met hun groene kop en mooie krul in de staart zijn zij er helemaal op uitgerust om de dames te versieren. De vrouwtjes daarentegen zijn helemaal bruin. Een perfecte schutkleur om niet op te vallen als je aan het broeden bent op een nest in het riet. In het voorjaar zie je vaak moedereenden met groepjes van soms wel 14 jongen. Waarom zo veel? Kijk een week later nog maar eens. De kleine pulletjes zijn een smakelijk hapje voor veel andere dieren. Van vogels uit de lucht, de vossen op het land en de roofvissen vanuit het water, van alle kanten lopen ze gevaar. Vaak blijven er maar 1 of 2 van het hele nestje over.

Het Vogelhospitaal is nu hard aan het werk om alle buitenbassins voor de watervogels te overkappen in verband met de ophok- en afschermplicht tegen de vogelgriep. Steun de Vogel van de Maand en help Het Vogelhospitaal zo ook om daarmee het dak te bekostigen, zodat er de komende tijd weer eenden, zwanen en ganzen kunnen worden opgevangen. De opvang van een wilde eend kost Het Vogelhospitaal €25. Per jaar vangen zij er ongeveer 156 op, dus er is €3900 nodig om deze watervogels weer een jaar te helpen. Er kan gedoneerd worden via Why Donate www.whydonate.nl/steun-de-wilde-eend/event of via www.vogelhospitaal.nl/help-mee/doneren/ onder vermelding van ‘wilde eend’. Stichting Dierenlot zal de opbrengst verdubbelen! Je kunt ook helpen door vrijwilliger te worden in Het Vogelhospitaal Haarlem.