Pestdokter, hommage aan vrijwilligers en excentrieke schilder

Het wordt een spannend jaar voor het Museum Haarlem, want aan het eind van dit jaar zal op de eerste verdieping aan het Groot Heiligland een nieuw, groot overzicht van de geschiedenis van Haarlem komen.

In The Picture
In het Gasthuis is vanaf vrijdag 12 januari een kleine expositie te zien met foto’s van amateurfotografen die het vrijwilligerswerk in Haarlem en omstreken in beeld hebben gebracht. Een hommage aan alle vrijwilligers die de stad een beetje mooier maken.

Verlengd: 500 jaar ziekenzorg in Haarlem
De tentoonstelling over de pestdokter, apothekers, gasthuizen en de opkomst van ziekenhuizen loopt nog door tot eind juni. Zodoende kunnen nog veel bezoekers genieten van deze tentoonstelling. Op aanvraag zijn rondleidingen te reserveren.

Verwacht: Boot en zijn leerlingen
Vanaf februari staat de excentrieke Haarlemse kunstschilder Henri Frédéric Boot (1877-1963) centraal. Zijn werk wordt getoond in de context van zijn omgeving in het vooroorlogse Haarlem. Boot speelde een belangrijke rol in het culturele leven van Haarlem.

Museum Haarlem bevindt zich aan Groot Heiligland 47 te Haarlem. Tel. (0)23-5422427 en
www.museumhaarlem.nl