Paul Rosenmöller bij College Tour op de Haemstede-Barger Mavo

Heemstede – In het kader van de lessen maatschappijleer was Paul Rosenmöller afgelopen donderdag 12 september uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn bij de HBM College Tour. Paul die van oorsprong uit Heemstede komt, lang op de Bronsteeweg woonde en de Jacobaschool bezocht is een vlotte spreker. Zijn juiste woordkeus rolt in een ademtocht uit zijn mond. Hij is voorzitter van de PO-raad, de raad die de belangen van de schoolbesturen in het basis-, speciaal- en het voortgezet onderwijs behartigt. Hij voelt zich thuis binnen de muren van een school. Daarnaast is Rosenmöller nog fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor GroenLinks. Zijn werk voor de PO-raad is verreweg zijn belangrijkste functie. Het college was bedoeld voor leerlingen uit de derde klas, maar eenieder was welkom, zodat de zaal helemaal gevuld was met ruim 80 leerlingen.

De leerlingen van tegenwoordig zijn niet op hun mondje gevallen. Het stellen van vragen gaat ze eenvoudig af. De spanningsboog van pubers is nog niet zo erg hoog, zodat ze nog weleens willen afdwalen met hun gedachten. Echter bij het stellen van een vraag zitten ze op het puntje van hun stoel. Wat vraagt mijn klasgenoot en nog interessanter, wat is het antwoord van Rosenmöller? Kort en bondig legt hij uit wat het verschil is tussen de Eerste en de Tweede Kamer, na een vraag uit de zaal. Een aardige discussie tussen een leerling en Paul Rosenmöller die wilde weten wat Rosenmöller van Geert Wilders vond. In een ijzersterk antwoord ging Rosenmöller daarop in: “Wilders ken ik al lang, al vanaf dat hij in de VVD- fractie zat. Hij staat voor zijn mening, al heb ik als persoon en politicus moeite met zijn opvattingen. Ik vind het vreselijk dat iemand die gebruikmaakt van de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt in zijn dagelijks doen en laten vanwege bedreigingen.” De reactie van de vraagsteller kwam direct. “Wilders heeft het er toch zelf naar gemaakt?” Het antwoord van Paul was dat hij snapt dat mensen boos zijn over wat Wilders zegt, maar dat het niemand het recht geeft voor eigen echter te spelen. “Voor dit soort zaken hebben wij rechters”, waarna de jongen toegaf dat wel juist te vinden.

Op de vraag wat Rosenmöller zou veranderen als hij het voor het zeggen had in Nederland, moest hij een paar seconden nadenken.”Ik zou het onderwijs willen veranderen, het moet veel boeiender worden voor de leerlingen, de werkdruk van de leraren moet omlaag en de beloning voor leraren op de basisschool moet omhoog. Meer samenhang tussen de vakken.” De leerlingen wilden weleens weten wie er voor hen opkomt. Paul verwees naar het LAKS dat de belangen van scholieren behartigt en gesprekspartner is van de PO-raad. “De stap van het VO naar het MBO moet makkelijker worden. Ook het imago van de docent moet versterkt worden”, aldus Rosenmöller. Een leerzaam lesuur voor de leerlingen. Op 30 september staat Fred Teeven voor de klas.

Eric van Westerloo