Oud vet is heel wat waard!

Ook deze jaarwisseling gaan veel mensen aan de slag om de traditionele oliebollen zelf thuis te maken. In de pan zit soms nog de gebruikte olie van vorig jaar of je koopt nu verse olie en wilt na de jaarwisseling weer een schone pan. Sinds 5 jaar kan je de gebruikte olie wegbrengen naar een inleverpunt voor recycling. Dit zijn de 5 belangrijkste redenen voor het inleveren van gebruikte oliën en vetten, 1/5 deel wordt al ingezameld.

1. Recyclen is duurzaam
Weggooien is zonde: gebruikte oliën en vetten die ingeleverd worden bij een inzamelpunt krijgen een tweede leven als biobrandstof. Zo gebruiken we minder fossiele olie en vermindert de uitstoot van koolstof. Wat sommige mensen nog niet weten: wie een dieselauto heeft, tankt nu al
ongemerkt biodiesel bij de benzinepomp. Als alle oliebollenbakkers hun gebruikte olie zouden inleveren levert dat genoeg biodiesel op om ruim 1000 keer de wereld rond te kunnen rijden.
2. Vijf miljoen liter oliebollenolie gaat anders verloren
Jaarlijks gebruiken de Nederlandse huishoudens ongeveer 30 miljoen liter frituurvet en -olie. De oliebollen tijd is daarbij de belangrijkste periode: maar liefst 5 miljoen liter wordt in die periode gebruikt om de traditionele lekkernij thuis te maken. Ook bij gourmet, fondue en frituren wordt deze maand veel olie gebruikt. Inmiddels wordt 1/5 deel hiervan ingezameld. Helaas gooien toch nog te veel mensen de resten weg: bij het restafval (grote hoeveelheden) of in het riool (kleine restjes). Dit is echter niet nodig.
3. Gebruikte oliën en vetten spekken de clubkas
De verzamelcontainers staan vooral bij supermarkten en (sport)verenigingen. Het inleveren van vet is dan ook een lucratieve manier om de verenigingskas te spekken. Voor iedere volle container ontvangt de penningmeester van de club enkele tientallen euro´s. In totaal kan er jaarlijks voor ruim een miljoen euro ingezameld worden als al het gebruikte vet ingeleverd zou worden.
4. Inleveren is simpel
Inleverpunten zijn vet dichtbij! In totaal zijn er 3000 locaties en in iedere gemeente kan je in ieder geval bij de milieuwerf terecht.

Dit is de top 5 van meest voorkomende locaties:
Supermarkten, (Sport)verenigingen, gemeentelijke milieuwerven, scholen en kinderboerderijen.
Op de centrale website www.vetrecyclehet.nl vind je alle huidige locaties per plaats of per postcode.
Wist je trouwens dat 1 fles frituurvet na gebruik 1 liter biodiesel oplevert?