Oppositie hekelt participatie en besluitvorming ‘Reggelaan’

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 5 oktober werd duidelijk dat de oppositie (PvdA, GroenLinks en HBB) diametraal tegenover de collegepartijen staan. Het huidige plantsoen en schoolgebouwtje aan de Reggelaan maken plaats voor bebouwing. Aanvankelijke wilden de bewoners in de omgeving het gebied groen houden. Geen bezwaar bestond tegen het bouwen van één woning op de plek waar nu het schooltje staat. Totdat een aanpalende bewoner zich meldde om 70m2 grond te kopen van de gemeente om zijn huidige woning uit te breiden. Er ontstond een nieuw plan met het uit te breiden woonhuis en een tweede huis. Van het bestaande groen blijft dan niets meer over. Het proces waarbij de bewoners mochten meepraten verliep niet vlekkeloos.

Op een namiddag bezocht de wethouder de bewoners om te overleggen. Het was een normale werkdag dus veel omwonenden waren niet aanwezig. Op een vraag wie instemde met het plan om het gebeid vol te bouwen gaf een kleine meerderheid aan hier vóór te zijn. Geen rekening is gehouden met de afwezigen. Het college blijft op haar standpunt dat het proces juist is verlopen. Van der Have (HBB) vond het juist dramatisch. “Het college kiste voor rood in plaats van groen”, wierp zij de collegepartijen voor de voeten. Maas (PvdA) zag het als coalitiepolitiek. VVD en CDA waren vóór maar van D66 had hij iets anders verwacht. Maas verwijt D66 te draaien van standpunt. Ook de beantwoording van de ingebrachte bezwaren van omwonenden liet te wensen over. Op ieder bezwaar kwam hetzelfde antwoord volgens Maas. GroenLinks ziet als enig lichtpuntje dat de te bouwen woning(en) duurzaam kunnen worden. Wethouder Nieuwland zwakte dat af omdat de gemeente niet direct invloed heeft op de bouwwijze.

De collegepartijen wilden het in de raad als hamerstuk laten passeren. De oppositie vindt agenderen nut hebben, al zal tijdens de stemming blijken dat het college aan het langste eind trekt.

Eric van Westerloo