Opknapbeurt historische hart van Heemstede begint

Op maandag 11 september start aannemer De Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente Heemstede aan de herinrichting van het Wilhelminaplein. Met de opknapbeurt moet het plein de uitstraling krijgen die past bij dit historische hart van Heemstede. Naar verwachting is het werk half december 2017 afgerond.

Nieuwe inrichting
Het plan voor het Wilhelminaplein is tot stand gekomen met inbreng van (buurt)bewoners, een klankbordgroep en vakspecialisten. Er komt één doorgaande weg met aan weerszijden parkeerplaatsen aan de westkant en een breder pleingedeelte zonder auto’s aan de oostkant. Dit autovrije gedeelte kan bij evenementen vergroot worden. Met de herinrichting ontstaat een beter zicht op de Oude Kerk uit 1625. Door het aanbrengen van verschillende elementen komt het historische karakter van de plek beter tot uitdrukking. Zo komt er om de Wilhelminaboom (die een andere plek krijgt) een bank waarop beknopt de geschiedenis van het plein staat.

Werk in fases
Om het Wilhelminaplein voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten bereikbaar te houden, wordt het werk in fases uitgevoerd. Per werkfase staan actuele omleidingsroutes en verkeersbeperkingen op bebording aangegeven. De aannemer informeert de direct-omwonenden over de voortgang van het werk. Verder worden inwoners ook via sociale media en www.heemstede.nl op de hoogte gehouden.

Archeologie
In het voorjaar is archeologisch onderzoek gedaan in de bodem onder het plein. Daarbij zijn sporen gevonden uit de IJzertijd. Een archeoloog blijft daarom ‘meekijken’ tijdens de uitvoering van het werk.

Eerder plan in de ijskast
In 2009/2010 werd een enquête gehouden om de ideeën van inwoners over het plein te inventariseren. Daar kwam uit dat het plein geschikt zou moeten zijn voor het houden van kleine evenementen, zoals themamarkten. Ook zou het plein-karakter en de geschiedenis van deze oude dorpskern meer naar voren moeten komen. Omdat indertijd nog niet duidelijk was wat er met het oude ‘Wapen van Heemstede’ (Pandahof) zou gebeuren, werden de plannen voorlopig in de ijskast gezet. De verbouwing van Het Wapen van Heemstede tot een appartementencomplex vormde de aanleiding ook weer aan de slag te gaan met het Wilhelminaplein.

Foto: Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.