Onderscheiden voor redden 3-jarig jongetje

Op maandag 14 januari heeft burgemeester Astrid Nienhuis in het raadhuis van Heemstede een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt aan de heer A.A.M. Zwarter. De toenmalige inwoner van Heemstede redde, terwijl hij zelf niet kon zwemmen, in 1965 een driejarig jongetje uit het water van de Van Merlenvaart. 

Hoewel er inmiddels ruim 50 jaar is verstreken, is de nu 84-jarige heer Zwarter het voorval nooit vergeten. De oorkonde is een bekroning voor zijn heldhaftige daad.

Twee krantenknipsels uit 1965 heeft de heer Zwarter zijn leven lang bewaard. Ze getuigen ervan hoe hij op de Groenendaalkade stond toen hij een kind in de vaart zag drijven. Hij spoedde zich snel naar de Vrijheidsdreef, ging het water in en bracht het kind op het droge. Het geredde kind woonde in de Brabantlaan.

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft meer ereblijken voor mensen die iemand van de verdrinking hebben gered. Op de website www.drenkeling.nl is hierover informatie te vinden.

Foto: blik op de speciale website met informatie over het onderscheiden van redders.