Omwonenden Nieuweweg willen geen huisvesting kwetsbaren

Omwonenden van de Nieuweweg in Haarlem hebben zich geformeerd in de groep ‘Bewoners Nieuweweg en omliggende wijkraden’ om weerstand te bieden tegen de plannen van gemeente Haarlem die in hun buurt een opvang wil realiseren voor de zogenoemde Domus+ doelgroep.

Dit is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen door hun achtergrond en verleden. Zij krijgen 24-uurs begeleiding. “Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd”, aldus de website van het Leger des Heils, die tevens aangeeft dat de plus achter Domus betekent dat sommige bewoners ook een verstandelijke handicap hebben.

De omwonenden zien de komst van deze behuizing helemaal niet zitten. “We hebben de wethouder (Botter) verteld graag mee te willen denken. Tevens hebben we om criteria gevraagd. Tot op heden kan de heer Botter deze niet geven. Er is geen plan A, geen plan B: er is niets… Anders dan een collegebesluit, gebaseerd op …? Ja, op wat eigenlijk?”

De Nieuweweg is een doodlopende weg in een weiland gebied, gelegen achter de voormalige vuilnisbelt, nu het Burgemeester Reinaldapark, omgeven door de wijken Parkwijk-Zuiderpolder, Boerhaavewijk, Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurten. Veel volwassenen en kinderen maken gebruik van het park en van dit  woongebied. Kinderen spelen in de speeltuin in het park, schoolgaande kinderen uit Schalkwijk gaan via de Nieuweweg en het park naar de diverse omliggende scholen, zoals de Taalklas aan de Beatrixdreef, op slechts 3 minuten fietsen vanaf genoemde locatie.

Omgekeerd maken veel kinderen gebruik van dezelfde route vanuit Halfweg/Zwanenburg, Haarlemmerliede richting voortgezet onderwijs in Schalkwijk.

De groep bewoners verder in hun schrijven: “Momenteel maakt de doelgroep Domus+,  zoals wij gemerkt hebben, veel gebruik van de opvanglocatie Wilhelminastraat. Zij zijn in dat gebied redelijk geaccepteerd en voelen zich daar op hun gemak.
Het verplaatsen vanuit de stad naar een prikkelarme omgeving, geeft gezien ervaringen elders in het land, juist prikkels om naar de grote stad en het centrum te trekken, dat zal als zij hier geplaatst gaan worden veel overlast met zich mee brengen.
Zij zullen zich dan vanaf deze locatie via het Reinaldapark en Zomervaart heen en weer naar het centrum gaan begeven. In een drukke stad vallen zij minder op, hier niet en het komt dan ook beslist niet ten goede van deze kwetsbare doelgroep.”

En verder: “Ook de bewoners en leiding van het Reinaldahuis maken zich ernstig zorgen. Op deze locatie wonen veel ouderen, zijn voorzieningen gevestigd zoals: een dokterspost, apotheek, bibliotheek en andere sociale voorzieningen. De deuren staan open en iedereen kan in- en uitlopen.
Er valt ook eenvoudig wat te halen en vaak zijn de deuren van de kamers van de kwetsbare ouderen niet op slot.
De heer Botter heeft de bewoners van Haarlem om de tuin geleid en vals geïnformeerd. Het lijkt wel of er een bejaardenhuis wordt neergezet. We weten allemaal dat het om een ernstig kwetsbare groep gaat, uitbehandeld (blijvende verslaving, onhandelbaar), veelplegers, justitioneel verleden en beperkt vermogen. Deze mensen zijn dan ook de hele dag bezig met hun verslaving en geven veel overlast. Het gaat wel om een serieus onderwerp.”

De omwonenden hebben de gemeenteraad aangeschreven: “Beste Raad, het kan toch niet waar zijn dat de wethouders het belang van 30 mensen stelt boven die van 22.000 omwonenden en talloze bezoekers van dit prachtige gebied?”

De groep vindt het onbegrijpelijk dat er zo ongenuanceerd wordt omgegaan met een dergelijk serieus onderwerp en met de besteding van gemeenschapsgeld. De raadsleden van Haarlem worden uitgenodigd, zo besluit het bericht, om naar de Nieuweweg te komen om daar zelf de situatie te bekijken en te bespreken. De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 18 oktober.

Foto van de locatie: Eric Verheus.