cruquiusweg- Camplaan 024 - kinderopvang

Omwonenden en gemeente lijnrecht tegenover elkaar door kinderopvang

De gemeente heeft toestemming gegeven tot de inrichting van een kinderdagverblijf op het perceel Camplaan 40. Omwonenden kunnen zich nog de situatie herinneren toen er eerder een dagverblijf was gevestigd. Dat hield in 2016 op te bestaan. Een aantal omwonenden ondervond hinder van geluid plus het halen en brengen van de kinderen met auto’s.
In een goed doorvlocht verhaal wijzen omwonenden de gemeente erop dat het volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan op die plek een kinderopvang te vestigen.

Zo wordt o.a. aangevoerd dat de buitenruimte van 350m2 niet bestemd is voor dit doel en tevens heeft men het vermoeden dat de kelder ook wordt gebruikt, terwijl er alleen toestemming is gegeven de begane grond te gebruiken. Wat de omwonenden willen is dat de gemeente gaat handhaven. Dat wil de gemeente niet omdat zij vindt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Tijdens de behandeling in de commissie beroep en bezwaar op 29 november zette de heer Rookmaker namens de bewoners helder uiteen wat hun bezwaren zijn. Het spitst zich toe op de interpretatie van het bestemmingsplan. Dit is verre van helder. Valt een kinderdagverblijf nu onder een maatschappelijke voorziening, valt het onder cultuur of is het gewoon onderwijs? De woordvoerder van de gemeente vindt dat het prima past binnen het, zij het ietwat onduidelijke, bestemmingsplan. Hij gaf wel toe dat er een foutje in het bestemmingsplan was geslopen maar vindt dat niet van wezenlijk belang. Eerder was er al een kinderopvang dus waarom nu dan niet. De bezwaar makende bewoners vinden dat dit argument niet meer valide is, omdat het pand bijna twee jaar niet meer als zodanig is gebruikt. Er komt ook een naschoolse opvang, iets wat er nog niet eerder was. De eigenaar verklaarde dat de kelder wordt gebruikt als keuken en washok en daar geen kinderen komen. Voor de commissie beroep en bezwaar een lastige kluif om uit het onduidelijke bestemmingsplan de precieze interpretatie te distilleren. Momenteel zijn er 12 kinderen en mogen er rond de 35 komen. Op termijn wil men ook de etages gaan gebruiken zodat er 99 kinderen een plaats kunnen krijgen. De buurtbewoners vrezen een verkeerschaos op de toch al gevaarlijke Camplaan en geluidoverlast vanuit de 350m2 buitenruimte. De uitspraak, die voor het college overigens niet bindend is, volgt over zes weken.

Eric van Westerloo