Nieuw zangproject met Antje de Wit

Op dinsdag 12 januari kun je starten in het eerste zangproject van een nieuw jaar ‘Zingen in de Dorpskerk’ o.l.v. Antje de Wit. In dit eerste project worden delen gezongen uit de Johannes Passion van J.S. Bach, die uitgevoerd zullen worden in een vespers op 19 maart, aan de vooravond van de Stille Week en Pasen. Ook worden vocale bijdragen voorbereid ter ondersteuning van diensten zoals Aswoensdag, Witte Donderdag en Pasen. Iedere zanger kan kiezen waaraan men mee kan en wil zingen. Het Kleine-Johannes-Passie-zangproject heeft ca. 10 repetities op dinsdagavonden en een zaterdagmiddagrepetitie. Locatie repetities: Ontmoetingscentrum Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67, Santpoort-Noord. Projectdeelname kost 38 euro, contant te voldoen op de eerste repetitie. Informatie en aanmelding via Antje de Wit e-mail symphonia@xs4all.nl of mobiel 06-21805104. Zie ook Facebook : Zingen in de Dorpskerk!