Nieuw team kan frisse blik werpen op complexe situaties epilepsie bij kids

Bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Heemstede is een interdisciplinair expertiseteam gestart voor kinderen (tot 21 jaar) met epilepsie en een verstandelijke beperking. Het Kinderteam Interventie en Diagnostiek SEIN (KIDS) kan een frisse blik werpen op complexe situaties.

Voor sommige kinderen en hun ouders is de aanpak van KIDS een uitkomst gebleken. Het Kinderteam draait sinds juni 2016 voor kinderen die bij SEIN wonen. Dat gaat zo goed dat KIDS dezelfde interdisciplinaire aanpak nu ook inzet voor kinderen en jongeren met epilepsie en een verstandelijke beperking die niet bij SEIN wonen. Bij een kind dat vele beperkingen heeft, kan de focus op iets anders zijn komen te liggen dan op epilepsie. In zo’n geval kan het behandelteam van het kind ondersteunen met adviezen die te maken hebben met epilepsie.

De zorg voor een kind met epilepsie kan complex zijn, zeker wanneer het kind ook nog kampt met andere problemen, stoornissen of syndromen. Het team van KIDS bestaat uit een gespecialiseerde arts, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog/orthopedagoog, diëtist, ergotherapeut en maatschappelijk werker. Zij werken samen aan één plan voor het kind. Dat levert soms verrassende inzichten op. We hopen met deze aanpak veel kinderen en hun ouders en begeleiders te kunnen helpen.

Alle informatie over KIDS is te vinden op de website van SEIN, www.sein.nl/kids.