Nieuw boek over de Bollenstreek

Een nieuw boek over de Bollenstreek verschijnt op 16 november: ‘De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur’. Het boek wordt gepresenteerd aan de regio-gemeenten en is vanaf 17 november verkrijgbaar in de boekhandels en toeristencentra.

Bijna twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Ondernemende families veranderden duinen en bossen in een bloeiend cultuurlandschap. Zij gaven het landschap zowel een economische als toeristische functie. Bloembollenkwekers en -handelaren bouwden bollenschuren en exportbedrijven, maar ook villa’s en woonhuizen voor zichzelf en voor hun personeel. Ook de veilingen, tuinbouwschool en de landschuurtjes horen tot het bollenerfgoed, dat zo karakteristiek is voor de Bollenstreek.

Het boek vertelt het verhaal van de Bollenstreek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt. Wie waren deze mensen en welke ontwikkelingen in de bollenteelt, techniek en handel hebben hun handelen bepaald? Dat wordt duidelijk in portretten van vijf bollenfamilies, die een indruk geven van de mens in het bollenvak. Zo wordt een link gelegd tussen het landschap en het gebouwde erfgoed en de sociaal-economische ontwikkelingen van het gebied.

Aan dit boek is vele jaren gewerkt door een redactie, bestaande uit Marca Bultink, Piet Goemans, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven en Joop Zwetsloot. Zij zijn allen actief in de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek, die al sinds 1997 werkt aan behoud en herbestemming van bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek. Dit fraaie nieuwe boek telt 192 pagina’s en bevat 450 foto’s, kaarten en andere illustraties. Kijk ook op www.bollenerfgoed.nl De winkelprijs bedraagt €25,-.

Op de foto de redactie van het boek, v.l.n.r.: Piet Goemans, Jos Warmenhoven, Marca Bultink, Joop Zwetsloot en Peter Nijhof.