Meezingen tussen Advent en Kerst

Op zaterdagavond 19 december om 19.30 uur is er een sfeervolle meezing-Christmas-Carols-avond in de Dorpskerk van Santpoort-Noord. Er worden Christmas Carols gezongen en samen ter plekke ingestudeerd. Er zijn teksten ter overweging. Kerstbeelden (geprojecteerd) maken het geheel compleet. Het Kerstkoor van de Dorpskerk zingt enkele mooie kerstliederen en ondersteunt het sámen zingen onder leiding van Antje de Wit. Tekst en beeld wordt verzorgd door Otto Sondorp. Piano en orgelbegeleiding gebeurt door Elina Keijzer. Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67, Santpoort-Noord. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage na afloop. Informatie via 06-15908560 (Otto Sondorp) en 06-21805104 (Antje de Wit).