Gemengd koor zuid-west

Liefde in alle facetten bij Gemengd Koor Zuid-West

Het Gemengd Koor Zuid-West uit Haarlem bestaat 20 jaar en viert dit met een lustrumconcert op vrijdag 16 november. Het koor werd opgericht in 1998 als buurtkoor in Haarlem Zuid-West. De naam van het koor is hier ook aan verbonden. Op 12 januari 1998 was de eerste repetitie onder leiding van Henny Brouwer. Die avond kwamen er 47 dames en 10 heren. Al snel groeide het koor en kwam het ledenaantal boven de 100. Er kwam een ledenstop. Het aantal nam ook af en staat nu op 53, met nog veel leden van het eerste uur. De zangkunst van het koor is gegroeid met dank aan de dirigent die nog steeds de leiding heeft.

De leden treden regelmatig op en éénmaal in de twee jaar wordt een Kerstconcert verzorgd. Jaarlijks mag het koor het lunchconcert verzorgen in de Grote of Sint Bavokerk aan de Grote Markt te Haarlem.  Bij de Nationale monumentendagen in september treden zij op tijdens het Korenlint en sinds kort bij het Kerst Korenlint in december.

Het programma van het jubileumconcert is heel gevarieerd met als thema ‘Liefde in alle facetten’ met onder andere liederen van Beethoven, Mozart, Schubert, Ierse en Schotse volksmuziek. Alles onder leiding van Henny Brouwer met achter de vleugel Gerrie Meijers.

Het concert begint om 20.00 uur in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1, Haarlem. De zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is vrij en na het concert staat er een drankje voor u klaar. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Meer info via: gem.koorzuidwest@hotmail.com