Liederen, muziek en dans uit islamitische traditie

Op 20 november zal Tevazu een in Nederland wonende groep sufizangers, musici en semazens (Derwisjdansers) een concert geven in de Groenmarkt-kerk te Haarlem. De groep brengt sinds 2001 liederen, muziek en dans ten tonele uit de islamitische sufitraditie van Turkije. Tijdens optredens in Nederland en in het buitenland ondervindt Tevazu grote belangstelling van niet alleen islamitische maar ook niet-islamitische zijde.

Het ensemble brengt op originele wijze zogenaamde ‘ilahi’, hymnen en melodieën op mystieke gedichten van moslim mystici zoals Esrefoglu Rumî en Yunus Emre. Zij geven in hun gedichten antwoord op onze levensvragen en zeggen dat alles wat je moet weten al bij eenieder van binnen zit. De begeleiding is op traditionele sufi-instrumenten, zoals de ud (luit), ney (rietfluit) en trommels. Daarbij dansen de derwisjen hun intrigerende wervelende rituele sema.

Het concert vindt plaats in de Groenmarkt-kerk, Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem aanvang 15.00 uur. Op de website van Helende Geluiden (www.helendegeluiden.nl) is meer informatie te vinden en de mogelijkheid kaarten te reserveren.