Lezerspost: Toename filevorming in Heemstede

Op 23 november jongstleden, heeft een honderdtal betrokken burgers tijdens een informatieavond op het gemeentehuis aangegeven dat men de verkeersdrukte in Heemstede zat is. Naast deze burgers, heeft ook de voltallige gemeenteraad meerdere malen aangegeven dat het tijd is voor het gemeentebestuur om het stadium van ‘praten over oplossingen’ los te laten, en heeft het College opgedragen om met concrete maatregelen te komen. Wethouder Hooij heeft tegen alle partijen gezegd in februari met concrete oplossingen te komen.

Om het College te helpen in haar voortvarendheid met het bedenken van de juiste oplossingen, ben ik gestart met een petitie (www.petitie.nl), waarin een aantal concrete oplossingen worden genoemd om de verkeersdrukte in Heemstede aan te pakken. Eén van die oplossingen betreft de aanleg van een ontsluitingsweg komende vanuit de nieuw te bouwen wijk ‘de Slottuinen’ en aansluitend op de Provinciale weg N201. Deze ontsluiting is namelijk hard nodig om het toekomstige autoverkeer vanuit de nieuwe wijk niet via de Ir. Lelylaan en Slotlaan naar de Javalaan te hoeven geleiden, waar al elke ochtend richting Cruquiusweg, een lange file staat. De ‘hindernis’, mevrouw Post, nemen (degene die al jaren namens de Provincie deze oplossing tegenhoudt), is simpel en eenvoudig uit te voeren. Wat zou moeten gebeuren is het volgende: Op basis van artikelen 20a van de wegenverkeerswet 1994 en 27 van de wegenwet is de gemeenteraad bevoegd de bebouwde kom-grens te verleggen richting de nieuw te bouwen wijk de Slottuinen, om daarmee de snelheid op de Cruquiusweg te verlagen van 80 km per uur naar 50 km per uur. Met deze stap gezet is er ook de mogelijkheid om de ontsluitingsweg uit de Slottuinen aan te kunnen leggen. Het enige dat gevraagd wordt is instemming van de gemeenteraad en daarna daadkracht van het College om het raadsbesluit uit te voeren. En mocht de Provincie onverhoopt bezwaar aan willen tekenen, dan moet het College daar vooral niet van onder de indruk raken.

Eric Geels, Heemstede