Van Lennep erfgoedprijs naar het Lucia klooster

Van Lennep erfgoedprijs naar het Lucia klooster

Donderdag 7 juni hield Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) haar jaarvergadering. Tijdens deze avond werd ook de Erfgoedprijs 2018 toegekend.

Een verhelderend verhaal van Maarten van Eeghen, over verleden, heden en toekomst, van de buitenplaats Berkenrode die in het bezit is van de familie. Met wat voor soort problemen word je in 2018 geconfronteerd als bezitter van een buitenplaats? Peter Verhoeff, landschapsarchitect van de Stichting In Arcadië, die onderzoek doet naar groen erfgoed, lichtte de plannen toe om Berkenrode meer toekomstbestendig te maken, achterstallig onderhoud te plegen en als financiering hiervoor een drietal villa’s te bouwen. Met veel foto’s en tekeningen van oude en huidige situaties werd een duidelijk beeld geschetst van de geschiedenis van het bijzondere landgoed en de bewoners vanaf 1284. Duidelijk werd dat deze plannen noodzakelijk zijn en de realisatie enige tijd vergt, misschien zelfs een generatie. Vereniging Heemstede Bennebroek, donderdagavond in het Raadhuis.

Uitreiking Erfgoedprijs 2018

Op haar ontwapenende wijze maakte Olga van der Klooster, voorzitster van de jury Van Lennep Erfgoedprijs, de winnaar van de Erfgoedprijs bekend. Er waren negen kandidaten en drie nominaties. Librariana, de weblog gewijd aan bibliotheken, boeken, verzamelingen van historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland van oud-bibliothecaris Hans Krol. De digitale schatkist van Heemstede die zo gemakkelijk is te raadplegen als je wat over de geschiedenis van Heemstede of Bennebroek wilt opzoeken. Het Noord-HollandsArchief (NHA) was genomineerd vanwege de inzet van het NHA om met medewerking van de gemeente alle raadsnotulen van Heemstede uit de periode 1907-1990 te digitaliseren en van een zoekfunctie te voorzien. Een onmisbare bron voor historisch onderzoek die Olga al geprobeerd had. Bij het intoetsen van vrouwenemancipatie bleek pas in 1980 hierover informatie beschikbaar. Daarvoor bestond die kennelijk niet in de raad.

Winnaar: Sint Luciaklooster

Een succesverhaal van een verlaten klooster van de zusters Franciscanessen in Bennebroek dat gesloopt dreigde te worden, dat is het Sint Luciaklooster. Projectontwikkelaar BAM kreeg het in vijf jaar niet voor elkaar om woonplannen te ontwikkelen, iedereen zag de toekomst van het klooster somber in. Maar overbuurman Juan Christoffels richtte Stichting Behoud van het St. Luciaklooster op. Het hele gebouwencomplex werd gemeentelijk monument, burgers hadden de moed, het inzicht en het lef om er geld in te steken. Inwendig werd het gebouw geschikt gemaakt om te wonen, elke woning werd casco opgeleverd en kon door de bewoners, in overleg met EWP – ingenieurs en bouwbedrijf De Nijs, worden ingevuld. Het exterieur werd zorgvuldig gerestaureerd.

Een geslaagd particulier initiatief waardoor een belangrijk monument behouden bleef en tevens een aantrekkelijk woonoord voor meerdere gezinnen werd. Een mooie erkenning van de Historische Vereniging die aan Juan Christoffels de penning, gemaakt door edelsmid Christien van der Velden, uitreikte. Hans Krol van Librariana en Lieuwe Zoodsma van het NHA kregen een oorkonde.

Ton van den Brink

Op de foto Juryvoorzitter Olga van der Klooster, winnaar Juan Christoffels, Hans Krol en Lieuwe Zoodsma.