Leerlingen komen in contact met allerlei soorten erfgoed

Met leerlingen van groep 6a van de Kon. Emmaschool vierden de negen Haarlemse erfgoedinstellingen het 10-jarig jubileum van het schoolbrede project ‘Wie wat bewaart, heeft wat!’ Ze werden in Museum Haarlem getrakteerd op tompouces met het logo van het schoolprogramma. Groep 6a is een van de bijna 1.000 schoolgroepen die sinds de start aan dit programma meedoen.

Wie wat bewaart, heeft wat! is opgezet in 2008 en is een van de succesvolle educatieve programma’s van ErfgoedEducatie Haarlem, een werkgroep van de Stichting Erfgoed Haarlem. Hierin zijn verenigd het Archeologisch Museum Haarlem, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Het Dolhuys, Frans Hals Museum, de Grote of Sint-Bavokerk, de Historische Vereniging Haerlem, Museum Haarlem, het Noord-Hollands Archief en Teylers Museum. Leerlingen komen zo in de loop van hun schoolcarrière in contact met allerlei soorten erfgoed en met de bijbehorende instellingen. Elke instelling heeft voor een andere invalshoek van het thema Bewaren gekozen en deze afgestemd op één van de acht basisschoolgroepen. Als de leerlingen van school komen hebben ze kennisgemaakt met de Haarlemse erfgoedinstellingen en begrijpen ze het belang om kunst en cultuurhistorische objecten en documenten te bewaren.

Bestond het lesmateriaal in 2008 nog uit een indrukwekkende leskist met gevulde laatjes voor elke klas. In 2016 is het programma geheel gedigitaliseerd en klaargemaakt voor de toekomst. Het voordeel is dat er nu veel meer scholen tegelijkertijd aan het programma kunnen deelnemen. Voor de organisatie en aanmeldingen van de scholen hebben de erfgoedinstellingen een speciaal loket ingericht, dat bereikbaar is via www.wiewatbewaartheeftwat.nl. De programma’s zijn ook via deze site te boeken.

 

Foto: Museum Haarlem