Laatste zeven woorden Jezus Christus inspiratie

Zaterdag 24 maart voert het Haarlems Gemengd Koor in de Wilhelminakerk 2 te Haarlem werken uit die goed passen in de Passietijd rond Pasen. Het Stabat Mater van Josef Rheinberger en De Zeven Kruiswoorden van Cesar Frank, beide begeleid door Gonny van der Maten op het orgel. Het Stabat Mater is een gedicht, daterend uit de 13e eeuw, dat de smart van Maria beschrijft, die zij ondervond na de kruisiging van haar zoon. De naam komt van de eerste zin: “Stabat mater dolorosa”, oftewel: “de moeder stond bedroefd”. Sindsdien is de tekst door vele componisten gebruikt voor muzikale werken. De compositie van Rheinberger wisselt contrapunt af met een harmonische opbouw, polyfonie met homofonie, en eindigt met een grote fuga.

Ook de laatste zeven woorden, eigenlijk zinnen, die Jezus Christus als laatste heeft gezegd aan het kruis, zijn voor veel componisten een inspiratie geweest voor een muzikale compositie. Cesar Franck stond voor de opgave, om 7 delen te schrijven in langzame tempi. Om toch te kunnen afwisselen, heeft hij andere bijbelteksten toegevoegd, die in snellere tempi zijn geschreven. Deze andere bijbelteksten zetten de 7 kruiswoorden in een ruimer bijbels perspectief. Ze zijn de ene keer verklarend voor de scène, dan werken ze als een filmische flash-back en zijn soms de oudtestamentische voorspelling van de scene aan het kruis. Een bijzonder gegeven is dat dit werk bijna honderd jaar niet uitgevoerd is, nadat de geplande eerste opvoering werd afgelast in 1860.

Er is geen pauze, na het concert is er nog een nazit met koffie en thee.

Aanvang is 20.00 uur, Wilhelminakerk, Ged. Oude Gracht 61, Haarlem. Entreeprijs 16 euro, entreekaarten verkrijgbaar aan de kassa, via koorleden of via post.hgk@gmail.com. Meer info: www.hgk-koor.nl