Kiezen voor ‘minder verkeersdruk en droge voeten’

De verkiezingen voor Provinciale Staten, en die voor het Waterschap zijn aanstaande. Maandagavond hield het CDA Heemstede, samen met regio Zuid-Kennemerland, een informatieavond in de Burgerzaal van het raadhuis voor raadsleden, wethouders, bestuurders en inwoners uit Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Zandvoort. Er was informatie over tamelijk onbekende dames en heren die onze voeten droog houden en bij ons thuis de kraan laten lopen.

Marco Kastelijn, bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland, deed een boekje open. Water moet schoon zijn, er moet voldoende van zijn. En natuurlijk willen we veiligheid, daarom werken wij aan onze dijken en andere keringen. Die houden onze voeten droog. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af als klimaatverandering en energietransitie. Met name rond die ontwikkelingen liggen nieuwe keuzes. Er volgden een aantal scenario’s, plannen, discussies, problemen en oplossingen die soms ook weer vragen opriepen. Zoals: moet een bestuurder gestudeerd hebben op de Landbouwhogeschool Wageningen? Het antwoord was dat zij als techneuten welkom zijn, net als bestuurders hard nodig zijn. De kandidaat Marieke Waterlander is hier een voorbeeldige kandidaat als scheikundige en jaren fractievoorzitter CDA in de raad, ervaring als bestuurder dus.

Namens de Provincie was aanwezig Hermen de Graaf, hij sprak over de verkeersdruk in onze regio door de ontwikkelingen in Haarlemmermeer en Haarlem Zuid-West. Met een begroting van 600 miljoen euro is de Provincie maar een kleine speler, vergeleken met Amsterdam met 6 miljard. Hij gaf inzage in een aantal knelpunten, voor ons betreft het aandachtspunten waar intensief overleg tussen Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Hillegom, Haarlemermeer nodig is betreffende woningbouw, winkels, infrastructuur en natuur. Met name aandacht voor de ontwikkelingen bij Cruquius waar een kleine duizend woningen bij komen, de 3 tracés vastgesteld voor de Duinpolderweg, de aandacht voor fiets- en langzaam vervoer en de integratie HOV.

Marieke Waterlander, fractievoorzitter tot maart 2018, gaf aan dat zij op een verkiesbare plaats staat op respectievelijk de lijst voor de Provinciale Staten en die van de Waterschappen, en vooral bestuurlijk de noodzaak ziet zich in te zetten voor een weliswaar wat onbekende organisatie maar het werk zo belangrijk te vinden dat zij zich ten volle hiervoor wil inzetten. Christa Kuiper staat helemaal klaar om bij de provincie te gaan besturen, maar vertelde wel dat zij was geschrokken van de lange termijnen waarmee de provincie projecten plant. Dat wordt voor de snelle bestuurder wel even wennen.

Ton van den Brink