KBO-PCOB fusie werkt door in Heemstede

Sinds 2010 wordt gesproken over het intensiveren van de (landelijke) samenwerking tussen Unie KBO (Katholieke Bond Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond). De verenigingen vullen elkaar in veel opzichten aan. Men vindt elkaar in de kernwaarden die ze beide uitdragen, zoals het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen. De vijf speerpunten zijn wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Zij zijn er samen van overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van deze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens de leden: de senioren zélf. Sinds 11 november 2016 is deze fusie een feit. In Heemstede was de samenwerking tussen PCOB en KBO al zichtbaar in het COSBO, het regelmatig overleg met de wethouder Christa Kuiper en in de WMO-raad waar deze speerpunten dan ook veelal onderdeel uitmaakten van het overleg.

Omdat de PCOB Heemstede geen bestuur meer heeft, hebben enkele PCOB-leden zich aangesloten bij de KBO. Enkele PCOB-leden zingen al mee in het KBO-koor en andere leden gaan al mee met de KBO dagtochten. Zij kunnen ook mee met de KBO vakantie en zijn welkom elke derde zondag van de maand in het EHBO-gebouw aan de Herenweg naast de Bavokerk waar tegen 11 uur de koffie klaar staat voor wat ze noemen: ‘Koffie Bij Ons’, een soos voor KBO leden. Uniek, de soos haalde onlangs nog de landelijk pers.

Privacy

De leden van de PCOB in Heemstede kunnen helaas niet benaderd worden om zich op te geven als lid van de KBO-PCOB Heemstede, omdat zij niet bekend zijn bij de KBO-PCOB. Landelijke of  lokale ledenlijsten mogen niet vrijgegeven worden aan de lokale besturen van wege de privacywetgeving. Dus vroegere PCOB leden en leden van de ANBO Heemstede, die ook zonder bestuur zitten, kunnen zich wel zelf opgeven bij de KBO–PCOB die de belangen van iedere oudere behartigt. Zo hoort dat en dat is hun pakkie an. Het bestuur bestaat uit voorzitter Paula Ineke, secretaris Fried Jansen, Penningmeester Ina van der Helm, Edo Boonstra (WMO raad), Tjerk Kerkstra, (nestor). Voor inlichtingen kunt u terecht bij www.kbonoordholland.nl en klik op Heemstede. Opgeven kunt u per mail: h.behage@quicknet.nl of schrijven naar mevrouw G. Behage-van Teijlingen, Lijsterbeslaan3 , 2101 WR, Heemstede.

Ton van den Brink

 

Foto: Vlnr Paula Ineke, Fried Jansen, Tjerk Kerkstra, Ina van der Helm en Edo Boonstra.