‘Juliana was grillig en gretig; gelovig en goedgelovig’

Op woensdag 18 januari houdt Ad van Liempt een interview met Jolande Withuis over de biografie ‘Juliana’. Dat gebeurt om 20.00 uur in De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Deze activiteit organiseert boekhandel Blokker in samenwerking met WIJ Heemstede.

Juliana (1909-2004) was een door velen geliefde vorstin; niettemin weten we weinig van haar persoonlijk leven. In het boek komt veel aan de orde. Zo begon zij in 1948, na een afgeschermde jeugd in de benauwenis van het hof en na haar opbloei in Canada gedurende de Tweede Wereldoorlog – waarbij ze zich veel actiever inzette voor de geallieerde zaak dan veelal wordt gedacht – vol ambitie aan haar ‘zware maar mooie’ taak. De competente prinses werd evenwel algauw geconfronteerd met grote persoonlijke en politieke teleurstellingen en haar regeringsperiode werd getekend door een reeks van crises. Juliana’s blijvende liefde voor prins Bernhard, die in 1936 in haar leven kwam, werd haar achilleshiel. Hij bracht haar bijna ten val. Juliana was grillig en gretig; gelovig en goedgelovig. Gewoon was ze in elk geval niet. Ze moest functioneren in een wereld van zich vaak superieur voelende mannen. En zoals ze zich tegen allerlei andere conventies verzette, verzette Juliana zich van jongs af aan tegen de achterstelling van vrouwen.

Niet eerder verscheen een zo uitgebreide, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde biografie van de vorstin. Withuis kon haar werk baseren op brieven en ander nooit eerder gepubliceerd privémateriaal. Daarmee schreef ze niet alleen een intieme en indringende levensgeschiedenis, maar ook een portret van een veelbewogen eeuw.

Jolande Withuis (1949) was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD. Ze was jarenlang columniste voor Opzij en schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant. In 2012 was Withuis een van de geïnterviewden in het programma Zomergasten. In 2008 verscheen haar boek Weest manlijk, zijt sterk, een biografie over verzetsman Pim Boellaard. Het boek werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Erik Hazelhoff Biografieprijs 2010.

Toegangsprijs €10. U kunt reserveren via info@boekhandelblokker.nl of 023-5282472.