Haarlemmerliede/Spaarnwoude ziet niets in fusie met Heemstede

Heemstede had, op uitnodiging van Haarlemmerliede/Spaarnwoude, de intentie uitgesproken serieus te willen kijken naar een mogelijke fusie met genoemde gemeente. Na een bezoek aan het dorp bleek al snel dat de inwoners Heemstede niet direct als hun eerste keus zagen. Het gemeentebestuur van Heemstede tilt zwaar aan de mening van inwoners. In Heemstede wordt dat principe ruim toegepast. Het is dan ook logisch de mening van de inwoners van Haarlemmerliede/ Spaarnwoude serieus te nemen en te luisteren naar wat er onder de inwoners leeft. Een deel van de inwoners van deze gemeente wil aansluiting bij Haarlem of Velsen, een ander deel wil opgaan in Haarlemmermeer. Volgens burgemeester Marianne Heeremans respecteert Heemstede de wensen. Burgemeester Peter Heiligers van Haarlemmerliede/Spaarnwoude toonde begrip voor het afhaken van Heemstede. Tijdens een commissievergadering toonde Van Zon (D66) zich verbaasd. De raad is niet geraadpleegd. Burgemeester Heeremans had tegenover de pers verklaard dat de raad via de fractievoorzitters was geïnformeerd. Dat vond Van Zon onvoldoende. “De fractievoorzitters zijn niet de raad”, merkte hij tijdens de raadsvergadering op. In een brief zegt het college af te zien van verder onderzoek naar een mogelijke fusie. De deur blijft nog op een klein kiertje staan. De brief sluit af met de opmerking dat, mocht het verloop van de lopende fusiegesprekken met andere gemeenten niets opleveren, Heemstede openstaat er opnieuw naar te kijken. Zover zal het wel niet komen. Zeker niet als er echt naar de inwoners van Haarlemmerliede/ Spaarnwoude wordt geluisterd.

Eric van Westerloo