Ingezonden brief: wijkbudget De Glip in rook opgegaan

Ieder jaar kunnen huurders van Elan Wonen plannen indienen bij de bewonerscommissie voor het wijkbudget. Voor De Glip is dat zo’n 2000 euro per jaar. Ons wijkbudget 2014-2015 zou besteed worden aan stoepstickers voor hinkelbanen in de Thorbeckelaan.

Ineens was daar begin maart het mozaïekproject van de bewonerscommissie De Glip, met een budget van maar liefst 12.000 euro. De gemeente had namelijk het bedrag van ons wijkbudget van drie jaar verdubbeld. Het was een buurtparticipatieproject geworden, alleen: de buurt wist van niets.

Tot onze verbazing krijgen nu buurtbewoners de schuld van het afblazen van dit mozaïek-project in de Thorbeckelaan. Wij wilden geen grote mozaïekcirkels op onze gevels. Er zitten immers al reliëfs van de kunstenaar Levinus Tollenaar. Wij hebben het huiswerk van de commissie gedaan en de deskundigen Wim de Wagt en Jaap Verschoor (Historische Vereniging Heemstede/Bennebroek) ingeschakeld. Hun mening was dat er niets gewijzigd mocht worden aan de reliëfs, ook geen kleur op de stenen. Maar vooral, dat een nieuw kunstwerk naast een bestaand kunstwerk geen optie was.

Wij wilden wél heel graag met de buurt werken aan een mozaïek bank bij de nieuwe speelplaats op de Thorbeckelaan.

Ons werd medegedeeld dat de besteding van het wijkbudget ‘vastgoed gerelateerd’ moest zijn. Een mozaïekbank mocht niet. Een nieuwe regel die nergens in de folder van Elan Wonen terug te vinden is, daar wordt als voorbeeld zelfs een bankje genoemd.

Omdat wij deze gang van zaken onverkwikkelijk vinden, hebben wij Elan en de bewonerscie openheid van zaken gevraagd over ons totale wijkbudget van ruim 6.000 euro. Beide partijen weigeren echter verantwoording af te leggen over de gedane uitgaven. Elan stelt dat het budget 2014-2015 inmiddels verdampt is, omdat het uitsluitend aan mozaïek op de gevels mocht worden besteed, waardoor zo’n 4.000 euro bewonersgelden terugvloeien in hun kas. We hebben Elan ook gevraagd om de kunstreliëfs te reinigen, zodat ze beter zichtbaar worden. Maar daar zien ze voorlopig ook de noodzaak niet van in.

Inmiddels is ons wijkbudget van 2016 (2.125 euro) toegezegd aan planten voor de Korhoenlaan, dus hoezo vastgoed gerelateerd? Wij voelen ons door Elan Wonen en de bewonerscommissie De Glip bedrogen.

Wij willen nog steeds heel graag een mooie mozaïekbank maken voor de nieuwe speelplaats Thorbeckelaan. Omdat van Elan niets meer te verwachten valt, hebben we ons verzoek bij de gemeente neergelegd. Intussen zijn voor dit plan ruim honderd handtekeningen opgehaald in de buurt. Veel buurtbewoners zijn enthousiast en willen meedoen aan dit echte buurtparticipatieproject, waarbij huurders van Elan én bewoners van de koophuizen worden betrokken.

Marga Webbe, namens een aantal bewoners Thorbeckelaan