In de herfst meer duidelijkheid over nieuw afvalplan

Ook Heemstede ontkomt niet aan de druk van de politieke- en milieu-lobby om het restafval te beperken en het overige afval te hergebruiken. Om de mening van de burgers te peilen huurde de gemeente De Jong Milieu Advies in. Zij stuurden 1200 inwoners een enquête toe. Ook via de website van de gemeente kon je je mening geven. De response was niet zo hoog (30%). De deelnemers kregen een uitnodiging om op 19 april in het raadhuis te discussiëren over de (toekomstige) wijze van afvalinzameling. Krap 25 personen namen de uitnodiging aan. Zoals zo vaak komen daar mensen op af die iets hebben met het onderwerp. Al leeft het onderwerp niet echt, op termijn raakt het iedereen in Heemstede. Momenteel scoort Heemstede niet slecht. Slechts 3% van de inwoners geeft aan afval nooit te scheiden. Het papier wordt goed apart gehouden, ook het plastic wordt steeds beter gescheiden van de rest. Wel zijn er veel te weinig containers waar het plastic in kan. Op de huidige wijze doorgaan, met het aan huis inzamelen, zal nooit het gewenste resultaat opleveren. Dat is de althans de opvatting van de gemeente en onderzoekers. Wat en hoe dan wel? Dat mochten de aanwezigen op grote vellen papier aangeven.

Eén grote gemene deler is de wens om in de zomer het GFT-afval wekelijks op te halen, in de winter kan het dan minder. De gemeente wil meer inzetten op het scheiden van plastic, drinkkartons en blikjes. Daar, vooral in het plastic, valt de meeste winst te behalen. Deze materialen kunnen goed worden hergebruikt. Het gewicht van de grijze container bestaat voor 41% uit plastic, drinkkartons en blik.

Een van de voorstellen is om het restafval door de bewoners zelf te laten wegbrengen naar containers. Hiertegen bestaat weerstand, vooral voor ouderen kan dat een probleem zijn. Krijgen inwoners een bakje in de keuken voor de etensresten? Een van de aanwezigen merkte op dat het misschien veel beter is om het afval achteraf te scheiden. Dat gebeurt nu al op grote schaal door de afvalverwerkers. Het zou zelfs een beter resultaat opleveren dan dat de burgers het zelf doen. Over het financiële aspect werd met geen woord gerept. Afrekenen per ingeleverde kilo zou op termijn een optie zijn. Er kwamen weinig nadelen aan bod zoals ‘afvaltoerisme’, sjouwen met afval of hogere kosten. Van mensen in een benedenwoning brengt 50% het liever weg dan dat het duurder wordt. In appartementen ligt dat zelfs op 82%. Zoveel zielen zoveel meningen. Het college gaat een plan opstellen waarover de raad dan kan beslissen. In de herfst zal er meer duidelijk zijn waar het naar toe gaat met het Heemsteedse afval.

Eric van Westerloo.