‘Houd de Lanckhorstlaan leefbaar’

Op 23 november was de raadszaal met 135 aanwezigen ruim gevuld. Trek daar eens 25 politici, ambtenaren en niet-Heemstedenaren vanaf dan zaten er toch zeker 100 betrokken inwoners in de zaal. Een verkeerskundige van het bureau Goudappel Coffeng kwam met cijfers die niets nieuws brachten. Dat 50% van al het verkeer doorgaand is en 45% van buiten naar Heemstede komt of van Heemstede naar buiten rijdt, was genoegzaam bekend. Slechts rond de 5% is verkeer dat binnen de gemeente blijft. Bob de Jong sprak namens de bewoners van de Lanckhorstlaan e.o. zijn onvrede uit.

Hij en zijn buurtgenoten zien dagelijks 13.000 voertuigen deze laan passeren. Hij vroeg om maatregelen om deze laan leefbaar te houden. De Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot gaf een aardige inkijk op het heden en verleden van de toegenomen verkeersdruk. Volgens hem moet men het zoeken in kleine dingen. Zo zijn er al verschillende paden en wegen in de omgeving die gebruikt kunnen worden. Een ‘Light Rail’ tussen Amsterdam en Zandvoort zou een oplossing zijn of de tram weer in ere herstellen. In het verleden was de houding van de bestuurders: laat maar gaan. Nu is het tijd om daar iets aan te veranderen.

In 10 werkgroepen mochten de aanwezigen al hun ideeën inbrengen. Dat waren er nogal wat: Een P&R terrein bij Floriande in Haarlemmermeer. Verkeer ontmoedigen op de Dreef door hen langer te laten stilstaan. De Leidsevaart opwaarderen als doorgaande route. Overal in Heemstede de maximumsnelheid verlagen. Betere handhaving op verboden vrachtverkeer op de Lanckhorstlaan. Deze laan inrichten als eenrichtingsverkeer of in de ochtend west-oost en in de avond oost-west. Leg een rondweg aan door de duinen. Zorg voor een groene golf op de Dreef en Herenweg. Faciliteer meer fietspaden. Maak de afslag naar de Lanckhorstlaan vanaf de Dreef onmogelijk. het verkeer kan dan verder via de Spanjaardslaan Haarlem. Wethouder Hooij en het college gaan zich hard maken voor de samenwerking met buurgemeenten en de provincie. Binnenkort worden alle suggesties gepubliceerd. Het verkeersstromenonderzoek staat al op de gemeentelijke website.

‘Overall’ is de mening dat Heemstede het niet alleen kan. De buurgemeenten en de provincie zien de problemen ook. Allen door samenwerken zijn oplossingen mogelijk.

Eric van Westerloo

Bij de foto: volle bak in de raadzaal, tijdens de avond over verkeersdruk in de gemeente.