Onderscheiding voor professor Van der Hoeven uit Heemstede

Op donderdag 1 november heeft loco-burgemeester van Nijmegen, mevrouw Grete Visser, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven uit Heemstede. De heer Van der Hoeven is internist-oncoloog en is onderscheiden voor zijn belangrijke bijdrage aan de verbetering van de oncologische zorg in Nederland. Hij was sinds 2015 verbonden aan het Radboudumc en nam daar gisteren afscheid. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van der Hoeven begon zijn carrière in 1981 als arts-assistent, onder andere bij het VUmc in Amsterdam, waar hij daarna chef de clinique oncologie werd. Vervolgens was hij internist-oncoloog bij het Ziekenhuis Amstelland en het Medisch Centrum Alkmaar, waar hij ook voorzitter van de vakgroep Interne Geneeskunde Maag-Darm-Leverziekten was. Bij het LUMC in Leiden was hij hoofd van de afdeling Klinische Oncologie. En aan de Universiteit Leiden is hij sinds 2012 hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Medische Oncologie/Organisatie van de Oncologische zorg.

Radboudumc

Sinds 2015 is de heer Van der Hoeven verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen: als hoofd van de afdeling Medische Oncologie, als medevoorzitter van het Radboudumc Centrum voor Oncologie, als hoofd ad interim van de afdeling Kinderoncologie en als opleider Medische Oncologie. Ook in Nijmegen bekleedt hij een leerstoel, als hoogleraar Medische Oncologie.

Verbinder

De heer Van der Hoeven is een echte verbinder. De complexe zorg voor kankerpatiënten strekt zich over veel verschillende disciplines uit. Met zijn brede oriëntatie wist hij dit goed te stroomlijnen. Zo zijn er in het Radboudumc 32 medische afdelingen bij de oncologische zorg betrokken. Het stroomlijnen heeft ertoe geleid dat er inmiddels 13 oncologieketens zijn gevormd waarbij in iedere keten een bepaalde tumorsoort centraal staat. De heer Van der Hoeven heeft alle ziekenhuizen in de regio bij dit netwerk weten te betrekken.

Verbeteringen in zorg voor patiënten

Op de afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc heeft hij wezenlijke verbeteringen aangebracht in de zorg voor patiënten. Kwalitatief hoogwaardige voeding is een belangrijk onderdeel van het herstel. De heer Van der Hoeven startte daarom het programma FoodforCare, waarbij kankerpatiënten over de dag verdeeld kleine porties te eten krijgen. Bij deze maaltijden en hapjes is er extra aandacht voor de smaak en ze bevatten de juiste voedingsstoffen. Daarnaast heeft hij zich hard gemaakt voor mogelijkheden voor thuismedicatie.

Academicus

Als academicus heeft de heer Van der Hoeven 79 (vaak internationale) publicaties op zijn naam staan. Hij heeft veel voordrachten in binnen- en buitenland verzorgd en wetenschappelijke congressen georganiseerd. Hij begeleidt nog steeds promotietrajecten.

Nevenactiviteiten

Van der Hoeven heeft vele activiteiten naast zijn werk als arts en academicus ontplooid. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie. (2006-2013). Bovendien medeoprichter en voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking (2009-2015). Een van zijn wapenfeiten was de unificatie van kwaliteitseisen in de zorg. Dit heeft een grote verbetering van de kwaliteit van de kankerzorg teweeggebracht. Ook bekleedde hij het voorzitterschap van de Dutch Institute for Clinical Auditing (sinds 2011). Hij zette zich in voor het ‘Citrienfonds’ dat zich erop richt de oncologiezorg in Nederland in netwerken onder te brengen (2012-2014) en was initiatiefnemer en voorzitter van Dutch Melanoma Treatment Registry (sinds 2012).

Werkte tevens mee aan de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en het medisch-wetenschappelijke nieuwsblad ‘Oncologie Up-to-date’ (waarvoor hij nog steeds actief is). Daarnaast is hij voorzitter van de stichting AYA, Adolescent & Young Adult, die zich inzet voor zorg op maat voor jongvolwassenen met kanker.

Sinds 2001 speelt de heer Van der Hoeven een belangrijke rol bij de discussie rondom dure geneesmiddelen. Als actief deelnemer aan het Breed Overleg Dure Geneesmiddelen zorgde hij ervoor dat dit onderwerp op de agenda kwam. En mede door zijn inzet als voorzitter van de KWF-commissie ‘Dure geneesmiddelen’ zijn deze beschikbaar gekomen voor kankerpatiënten.

Fotograaf: Theo Hafmans.