Hoe gezond zijn kinderen van 0 tot 4 jaar?

86% van de 0 tot 4-jarige kinderen in regio Kennemerland eet dagelijks fruit en 61% eet dagelijks groente. Dit en meer blijkt uit een deelonderzoek van de Kindermonitor 2018. GGD Kennemerland onderzocht daarmee voor het eerst de gezondheid, leefstijl en welzijn van alle 0 tot 4-jarigen in regio Kennemerland. De GGD werkte daarbij samen met JGZ Kennemerland. Ouders van ruim 4.400 kinderen tot 4 jaar deden mee met het onderzoek.

Het overgrote deel (97%) van de 1 tot 4-jarigen in de regio Kennemerland ontbijt dagelijks. Het andere deel, naar schatting ongeveer 500 kinderen, ontbijt niet elke dag. Daarnaast drinkt 80% van de 0 tot 4-jarigen dagelijks water, eet 86% dagelijks fruit en eet 61% dagelijks groente. Naarmate kinderen ouder worden, drinken ze vaker zoete drankjes en eten ze minder vaak dagelijks groente.

73% van de 1 tot 4-jarigen speelt gemiddeld minstens een half uur per dag buiten. Toch geeft ruim de helft van de ouders aan dat er in de omgeving belemmeringen zijn om buiten te spelen. Een gebrek aan speelplekken in de buurt wordt het meest genoemd, gevolgd door te veel verkeer en gevaarlijk water. Ook beeldschermen zoals de tv en de tablet bieden concurrentie. 5% van de 0 tot 4-jarigen gebruikt gemiddeld meer dan 2 uur per dag een beeldscherm. Deze kinderen spelen minder vaak buiten. In totaal zit 48% van de 0 tot 4-jarigen gemiddeld meer dan een half uur per dag achter een beeldscherm.

Op 2- en 3-jarige leeftijd heeft 8% van de kinderen overgewicht. In bijna 9 op de 10 gevallen zijn ouders zich niet bewust van het overgewicht van hun kind. Zij vinden zelf dat hun kind een normaal gewicht of zelfs ondergewicht heeft, terwijl het kind op basis van de door hen opgegeven lengte en gewicht te zwaar is.

Bij 9% van de kinderen hebben ouders behoefte aan deskundige hulp of advies bij de opvoeding. 6% krijgt al hulp, het andere deel nog niet.

Veel uitkomsten van het onderzoek zijn ongunstiger voor kinderen van wie de ouders moeilijk kunnen rondkomen. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld vaker slaapproblemen, hebben vaker nog last van het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis en wonen vaker in een huis waar wordt gerookt. Bij 8% van de kinderen hebben ouders moeite om rond te komen. Dit is zelfs 27% bij kinderen van wie beide ouders geen betaald werk hebben, 23% bij kinderen die niet bij beide ouders wonen en 18% bij kinderen van wie beide ouders laag zijn opgeleid.

Meer informatie? JGZ Kennemerland, tel.: 088-9959595 of http://www.jgzkennemerland.nl/contact.

Foto aangeleverd door GGD Kennemerland.