Het Grote Bavoboek: Het ultieme boek over een Haarlems icoon

Haarlem – 25 september 1520, ruim 500 jaar geleden: met de nodige precisie wordt het vergulde kruis op de vieringtoren van de Bavo te Haarlem geplaatst, 78 meter boven de grond. De kerk is nu officieel ‘af’, ook al zou er nog veel aan gebouwd, verbouwd en gerestaureerd worden.

Het Grote Bavoboek, dat zaterdag 25 september verschijnt, beschrijft de geschiedenis van de Bavo, de maatschappelijke, religieuze en culturele betekenis van de kerk voor de stad Haarlem, het archeologisch onderzoek naar de voorganger van de huidige kerk, de introductie van de schutspatroon Bavo in onze contreien, de bouwgeschiedenis van de nieuwe kerk en van de toren. Maar ook de bouwsculptuur, de glazen, de graven en het wereldberoemde Müller-orgel krijgen ruime aandacht. Net zoals de grote restauraties onder leiding van Pierre Cuypers en Henk van Kempen in de 19de en 20ste eeuw, mensen en kunstenaars in en om de kerk en nog veel meer aspecten die de Bavo tot een van de mooiste gotische kerken van ons land maken. 

Om alle kennis te bundelen heeft de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk een team van specialisten samengesteld: bouw-, kunst- en architectuurhistorici, archeologen, muziekdeskundigen, maar ook rondleiders die bij de kerk betrokken zijn. Hun teksten, samen met historisch beeldmateriaal en speciaal vervaardigde foto’s en 3D-tekeningen, bieden een gedetailleerd inzicht in de rijke geschiedenis van de Bavo.

Het Grote Bavoboek is hét naslagwerk over de magnifieke Haarlemse Oude Bavo. 

Het kost € 49,95 maar de introductieprijs bedraagt € 39,95, het verschijnt bij WBOOKS.

Het boek is een initiatief van de Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem. De coördinatie van het boek lag in handen van Kantoor Verschoor Boekmakers in Haarlem. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan de burgemeester van Haarlem, de heer Jos Wienen. Dat zal gebeuren na afloop van een symposium op die dag in de Grote of St.-Bavokerk. 

Bij de foto: Deel van de mooie kaft die het Bavoboek siert. Foto: aangeleverd.