Herkomst anonieme portretten 1643

Prof. Frans Grijzenhout vertelt in deze publiekslezing op woensdag 8 maart in de Doopsgezinde kerk in Haarlem over zijn onderzoek naar twee anonieme portretten van Frans Hals. Via uitgebreid sporenonderzoek in archieven en musea heeft hij de identiteit kunnen vaststellen van het echtpaar dat in 1643 door de Haarlemse schilder werd geportretteerd. Het spoor leidt naar Haarlem, waar in de 17e eeuw de Doopsgezinde minderheid een stempel drukte op kunst en nijverheid.

Frans Grijzenhout is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn expertise ligt op het gebied van de schilderkunst van de Nederlandse Gouden Eeuw. Hij is o.a. bekend van zijn identificatie van ‘het Straatje van Vermeer’. De avond wordt georganiseerd onder auspicien van de Archief- en Bibliotheekcommissie van de VDGH in samenwerking met de Historische Vereniging Haerlem en zal worden geopend door de voorzitter Frans Willem Lantink.

Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur, toegang is gratis behoudens een vrijwillige bijdrage voor koffie en thee. Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd. Aanmelding: 023-5321833 (administratie VDGH), administratie@vdgh.nl of via de website van de Vereniging Haerlem, www.haerlem.nl.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 Haarlem.