“Herinrichting Wilhelminaplein is een fiasco”

“De herinrichting van het Wilhelminaplein nadert zijn voltooiing, dat zult u ongetwijfeld hebben gezien. Zo niet, ga eens kijken en zie welke auto’s er in Heemstede allemaal rondrijden en op het plein parkeren. Ze staan hier twee rijen dik langs de weg die dwars over het plein loopt. Het kan u niet ontgaan! Er is zelfs rekening gehouden met voetgangers. Langs de huizen aan de oost- en westzijde zijn wandelpaden aangelegd. Binnenkort zal het plein vermoedelijk officieel worden geopend en worden er nog meer auto’s toegelaten. Het is tenslotte een parkeerplaats. Kom dan dus zeker met de auto, want met zoveel parkeerplaatsen is er altijd plek. Alle gekheid op een stokje: de herinrichting is een fiasco. Wie haalt het in zijn hoofd om het enige historische plein van Heemstede vol te plempen met auto’s? De zichtlijnen over het plein naar de Oude Kerk worden volledig verstoord door auto’s. Destijds heb ik op een algemeen verzoek van de gemeente aan de omwonenden over de herinrichting van het plein een brief geschreven met enkele ideeën. Hiervan is niets terug te vinden in het ontwerp voor de herinrichting van het plein en het meest frustrerende is dat de gemeente niet eens de moeite neemt om erop te reageren. Mijn voorstel was om het aantal parkeerplaatsen op het plein tenminste te halveren. Dat is mogelijk door parkeerplaatsen te creëren in de Nic.Beetslaan tussen het Nic.Beetsplein en het Wilhelminaplein. Aan de zuidzijde van dit stukje Beetslaan is een blinde muur waartegen een redelijk aantal parkeerplaatsen haaks op de rijweg kunnen worden aangelegd. Ook heb ik voorgesteld dat de gemeente in overleg zou moeten treden met de garagehouder over de verplaatsing van het bedrijf, dat parkeerruimte gebruikt en daarom eigenlijk niet in de bebouwde omgeving thuis hoort, nog afgezien van milieutechnische problemen. De hele herinrichting is geen verbetering maar een verslechtering. Men kan aannemen, dat de overige briefschrijvers en insprekers met hetzelfde gevoel zitten als ik. Van de gemeente zou je mogen verwachten dat ze reageert op voorstellen van haar inwoners, met argumenten.”

C. Hoogendijk, Heemstede.