Help mee met overzetten van padden

Paddenwerkgroep Bleek en Berg zoekt vrijwilligers die tijdens de paddentrek één of meer avonden per week een paar uurtjes willen helpen met het overzetten van padden op en rond de Bergweg in Bloemendaal.

“Het overzetten van padden tijdens de trek is helaas nodig”, vertelt Joost van Marion, coördinator van de paddenploeg. “De padden zijn na de winterslaap erg  traag. De oversteek naar het voortplantingsgebied, waarbij vaak verkeerswegen doorkruist moeten worden, duurt daardoor lang, met alle risico van dien. Om te voorkomen dat veel dieren worden doodgereden, patrouilleren wij met zaklantaarns langs de weg en helpen de dieren veilig naar de overkant. Heel dankbaar werk. Uiteraad geldt dat hoe meer vrijwilligers een handje helpen, hoe meer dieren er gered kunnen worden. We kunnen alle hulp gebruiken, dus heeft u een avondje vrij, meldt u aan!” aldus Van Marion.

Wilt u zich opgeven, stuur dan een bericht met uw contactgegevens en op welke avond(en) u kunt helpen naar joostvanmarion@hotmail.com. Desgewenst kunt u ook eerst meer informatie opvragen. U wordt ingewerkt door ervaren vrijwilligers.

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. Afgelopen herfst hebben ze zich ingegraven in de grond om de winter te overleven. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot en met april en duurt tussen de vier en acht weken. De combinatie van temperatuur en hoge luchtvochtigheid is belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken.

Behalve het verkeer vormen ook straatkolken een risico. Gelukkig passen steeds meer gemeenten de straatkolken aan om de padden, kikkers en salamanders tijdens de trek niet in deze putten te laten vallen.

Info is te vinden op www.padden.nu