Heemstede wil minder afval

Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? Gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal roepen hun inwoners op om het te proberen! De gemeenten starten met de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 april tot en met 19 juli.
Inwoners kunnen zich aanmelden via heemstedebloemendaal.100-100-100.nl.

1 van de 100?
De gemeente is op zoek naar huishoudens die deze uitdaging aan durven gaan. Van jong tot oud, van alleenstaand tot samenwonend, met of zonder kinderen. Via een online platform krijgen deelnemers weekopdrachten én tips die hen helpen in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het beetje restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. In andere gemeenten is met dit experiment al gebleken dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden (afval = grondstof) en na te denken bij de aankoop van producten.
Deelnemers kunnen op www.heemstedebloemendaal.100-100-100.nl ervaringen, foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor iedereen te volgen.

Startbijeenkomst
De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april in het raadhuis van Heemstede (of kunnen naar de startbijeenkomst op 3 april in het dorpshuis Vogelenzang).

Minder afval, meer grondstoffen
In Heemstede scheiden inwoners hun afval al goed. Landelijk is de doelstelling om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben, in 2025 zelfs 30 kilo. In Heemstede wordt nu onderzocht hoe de afvalinzameling gewijzigd moet worden om deze doelen te halen.