HBB zegt vertrouwen op in de VVD

Onder andere het omstreden bouwplan voor een nieuwe Vomar bleek een splijtzwam. Het boterde al lange tijd niet tussen HBB en VVD. De grote verliezer van de verkiezingen (VVD) in 2014 werd door HBB toch binnengehaald als coalitiepartner. De arrogante houding – die hen werd verweten – zou zijn afgezworen, maar niets bleek minder waar. De jarenlange politieke dominantie van de VVD bleek ook na de dramatische verloren verkiezingen, voort te worden gezet. Tijdens het debat afgelopen donderdag 26 mei stond de Winkelvisie op de agenda. In het college HBB, CDA, VVD was de afspraak gemaakt geen supermarkt toe te staan op de Binnenweg/Eikenlaan. Onder ander op dit punt had HBB de verkiezingen gewonnen. In de door een extern bureau opgestelde visie werd de mogelijkheid geopperd een grootwinkelbedrijf te vestigen aan de Binnenweg. Het college nam, conform de afspraak, deze suggestie niet over. Vanaf dag één ijverde de VVD om dit plan wel te realiseren. Op deze avond was het Leenders (VVD) die opnieuw probeerde druk te zetten op, het proces.  “Wat is de handtekening van de VVD nog waard”, riep Maas (PvdA) uit. Hij verweet de VVD-fractie innige banden te onderhouden met Hoorne (ontwikkelaar Vomar). Dit verwijt schoot Leenders in het verkeerde keelgat. Hij ontkende stellig, maar overtuigde de insiders allerminst. Leenders schermde met een motie waarvan hij de inhoud niet wilde prijsgeven. Annelies van der Have (HBB) had het helemaal gehad met de opstelling van de VVD en verklaarde klaar te zijn met deze partij. Zij prees het CDA en VVD-wethouder Hooij voor hun oprechte en collegiale houding. Een houding die volgens haar bij de VVD-fractie ontbrak. Wethouder Hooij mocht van haar blijven zitten, want zij had zich wel altijd conform de afspraken opgesteld. Van der Have sloot af met de mededeling op zoek te gaan naar nieuwe partners. Een situatie waarmee niemand wist om te gaan. De ene schorsing volgde de andere op. Na veel overleg besloot HBB (ver na middernacht) hun wethouder Ates terug te trekken, waardoor het college nu geen meerderheid meer heeft in de raad. Het staat alle partijen vrij om te gaan werken aan meerderheden om tot een nieuw college te komen. De overige partijen waren vol lof over de stap die HBB had gezet. De woorden ‘juiste beslissing’, ‘jammer’ en ‘moedig’ werden genoemd. Ook bij enkele andere partijen was de twijfel voelbaar over de opstelling van de VVD.
Er staan verschillende opties open. D66 staat niet te springen om deel uit te maken van een college dat nog maar anderhalf jaar te gaan heeft. Het CDA en HBB vormden een goede tandem. Zij vormen geen meerderheid dus moeten andere aanschuiven. De coalitie VVD, CDA was in de periode 2010/2014 niet zo gecharmeerd van mede-coalitiegenoot D66. GroenLinks en de PvdA staan in de startblokken om te gaan regeren in Heemstede. Er zullen concessies nodig zijn. Zo is D66 tegen de bouw van villa’s bij het Manpad. Voor het CDA een onoverkomelijk bezwaar. Over de Vomar zijn de VVD, CDA en D66 eensgezind. Of de VVD of HBB met een rol in de oppositie genoegen moet nemen zal later blijken. Het blijft echter politiek. Om op het pluche te blijven zijn standpunten vaak van ondergeschikt belang.
Eric van Westerloo.