Hartekamp Groep bezuinigt, maar zo min mogelijk op zorg

Na verlies over 2014 is er door de Hartekamp Groep (met zo’n 60 vestigingen in Nederland) fors ingegrepen in de bedrijfsvoering. De genomen maatregelen om te komen tot een structureel financieel gezonde situatie werpen vruchten af. Vanaf augustus 2015 zijn de operationele resultaten positief en is de opgaande lijn ingezet. Voor 2016 is een kostendekkende begroting vastgesteld. Koersvast op weg naar een gezonde organisatie nu en in de toekomst In april 2015 is gestart met een ombuigingsplan van in totaal €6,8 miljoen om in een structureel financieel gezonde situatie te komen. In het pakket van maatregelen is de zorg zoveel mogelijk buiten schot gehouden. Er is voor gekozen om een hele managementlaag te schrappen. Er zijn dagcentra met onderbezetting gesloten en het aantal locaties is verminderd. De vruchten daarvan worden zichtbaar. Na aftrek van de kosten van boventalligen en reorganisaties wordt tot en met november van dit jaar een positief operationeel resultaat verwacht van €1,4 miljoen. Er zijn ook kwaliteitsverhogende maatregelen doorgevoerd. Het invoeren van zelforganisatie, het verder verbeteren van de huisvesting voor cliënten en het versterken van eigen kracht en zeggenschap van cliënten met versterkend begeleiden.

Foto: Pand Hartekamp in Heemstede.