‘Wie Hadewijch begrijpt, kan ook andere mystieke schrijvers lezen’

De Remonstrantse kerk start weer met een aantal activiteiten. Een daarvan is de cursus ‘Dicht bij mijn hart, mystieke teksten Van Hadewijch tot Hillesum’ die in de Remonstrantse kerk in Haarlem gegeven zal worden.

Mystieke teksten lezen vraagt soms om geduld, je tanden bijten in een tekst en nog eens lezen om te herlezen om te begrijpen wat deze tekst juist jou te zeggen en te geven heeft. In deze cursus starten de deelnemers met Hadewijch, want wie Hadewijch begrijpt, kan ook andere mystieke schrijvers lezen en in hun cultuur plaatsen.

Annette van Dijk, docent aan de Fontys-opleiding theologie, houdt op vier middagen een inleiding aan de hand van de vraag ‘Wat is een mystieke tekst en wat zegt die ons nog?’, daarbij gebruikt ze soms muziekfragmenten. Een reader met teksten in modern Nederlands en in de oorspronkelijke versie worden bij aanvang uitgereikt.

De cursus wordt gegeven in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem op 28/9, 19/10, 2/11, 16/11 van do 14.30 tot 16.30 uur, opgave via remonstranten.haarlem@gmail.com , de kosten bedragen €20, te voldoen bij aanvang.

Foto: Hadewijch, 1939.