‘Green Canteen’ op college Hageveld

De afgelopen weken hebben leerlingen van College Hageveld in Heemstede kennisgemaakt met ‘Green Canteen’, een project over duurzaam en biologisch eten. Een project dat er vooral voor wil zorgen dat de kantine van jouw eigen school duurzamer wordt. Het doel is dat niet alleen de leerlingen van Hageveld gezonder gaan eten, maar iedereen. Het project is uitgevoerd door Jongeren Milieu Actief (JMA).

Op biologische groenten en fruit wordt geen gif gespoten. Hierdoor is het gezonder. Bij biologisch vlees is het zo dat de dieren geen groeihormonen krijgen en natuurlijk voedsel eten. Ook door de ruime omgeving waarin deze dieren leven, maken ze minder stresshormonen aan.

20 tot 35 procent van de milieubelasting en van de uitstoot van broeikasgassen komt door de productie en consumptie van voedsel. Ook bij biologisch eten wordt veel energie verbruikt.

Duurzaam houdt in dat er bij het produceren van het product niet te veel energie wordt gebruikt en dat er geen schadelijke stoffen door in het milieu komen. Duurzame productie houdt dus rekening met de gevolgen hiervan voor mens, dier en milieu.

Als er geen keurmerk op een product staat, hoeft dat niet te zeggen dat het geen biologisch of duurzaam product is. Een keurmerk kost veel geld en sommige eisen daarvan zijn niet per definitie nodig voor een biologisch of duurzaam product. Het belangrijkste is dat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Het beste is als je met respect voor mensen, dieren en milieu je eten probeert te kopen. Het helpt ook als je minder vaak vlees eet. Vlees kost namelijk veel landbouw en is niet erg duurzaam. Dat is natuurlijk ook beter voor de dieren. Aldus de motivatie van leerlingen die aan het project meededen.