Gezondheidsonderzoek Kennemerland: veel sporten maar ook bovenmatig drinken

Ruim driekwart van de inwoners van Kennemerland ervaart zijn gezondheid als goed of zeer goed. Daarmee doet Kennemerland het goed in vergelijking met andere GGD-regio’s. Ook heeft Kennemerland meer sportende inwoners dan landelijk. Daarentegen zijn er in deze regio meer ouderen die overmatig drinken. Dit en veel meer blijkt uit het grootschalige Gezondheidsmonitor onderzoek van GGD Kennemerland onder volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65 plus). De resultaten leveren informatie voor gemeentelijk gezondheidsbeleid en bieden aanknopingspunten voor preventie.

Landelijk onderzoek

Bijna 16.000 Kennemerlandse inwoners van 19 jaar en ouder vulden eind 2016 een vragenlijst in over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. Het onderzoek is gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, net als in 2012. Door de gezamenlijke aanpak van GGD, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen cijfers van de GGD-regio’s worden vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Kwaliteit van leven

Verreweg de meeste mensen (91%) geven aan voldoende regie over hun eigen leven te hebben. 1 op de 3 inwoners heeft één of meer langdurige ziekten. 41% van de mensen is matig of ernstig eenzaam, 9% is ernstig eenzaam. Ouderen zijn vaker eenzaam dan jongere volwassenen (47% versus 39%), maar ernstige eenzaamheid komt bij beide leeftijdsgroepen even vaak voor. 6% van de inwoners heeft dit jaar suïcidale gedachten gehad. Ruim de helft van hen (57%) heeft hier met iemand over gesproken.

Leefstijl

Wat betreft gunstige leefstijlfactoren wijst de Gezondheidsmonitor uit dat 65% van de inwoners aan de landelijke beweegnorm voldoet. Daarnaast sport 61% van de volwassenen en 40% van de ouderen in Kennemerland minstens één keer per week, landelijk is dat respectievelijk 56% en 35%. Bijna de helft van de inwoners heeft matig of ernstig overgewicht. 13% heeft ernstig overgewicht, in 2012 was dat nog 11%. Van de mensen met overgewicht is 1 op de 3 zich daar niet van bewust. In Kennemerland zijn er meer ouderen die overmatig drinken dan landelijk: 26% versus 21%. Eén op de vijf inwoners rookt. Van alle Kennemerlandse inwoners woont 80% in een rookvrij huis.

Moeite met rondkomen

18% van de inwoners van Kennemerland heeft enige of grote moeite om rond te komen van hun inkomen. Dit is lager dan vier jaar geleden, toen nog 23% moeilijk kon rondkomen. Jonger dan 65 heeft vaker moeite met rondkomen dan ouderen (19% versus 13%).

Deze en meer resultaten, ook op gemeenteniveau, zijn te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl