Geplande nieuwbouw Haarlem-Zuid baart Heemstede zorgen

Wethouders Mulder en Van der Have gaan, samen met collega’s uit Bloemendaal, op bezoek bij de gemeente Haarlem. De reden: de twee gemeentes willen graag weten wat de plannen zijn met de voorgenomen bouw van 1500 hoogbouwwoningen op het gebied langs de Randweg en de zuidgrens met Heemstede. 

Ruwweg 3000 nieuwe bewoners zullen zich willen verplaatsen. Stel dat er 800 per fiets naar het station Heemstede-Aerdenhout gaan dan zijn er onvoldoende plekken om een fiets te stallen. Hoe wordt het verkeer afgewikkeld? Gaat dat door de Vogelbuurt of komt er een ontsluiting naar Aerdenhout? Waar gaan de kinderen naar school, waar gaan ze sporten en waar worden de boodschappen gedaan? Allemaal vragen die opdoemen als je naar het aantal appartementen en woningen kijkt zo dicht bij de grens met Heemstede. Hetzelfde geldt voor de nog grotere bouwplannen in Haarlemmermeer. Er was sprake van 20.000 woningen waarvan de bewoners de keuze hebben om in Heemstede te gaan sporten, naar school te gaan en boodschappen te doen.Voor de Heemsteedse middenstand een enorme opsteker natuurlijk. De winkels aan de Zandvoortselaan zullen ook profiteren van de nieuwbouw in Haarlem- Zuid. 

Dan ligt er nog het geschil rond het fietspad. Haarlem wil dat doortrekken via de huidige volkstuintjes en aantakken aan het Zeekoetpad in de Vogelbuurt. Bewoners langs het pad verzetten zich tegen deze oplossing. Tijdens de bouw van de wijk zou de ontwikkelaar erop hebben gewezen dat er een fietspad komt, al weten de bewoners daar niets van. Er zijn meerdere overlastbeperkende oplossingen voorhanden, al kost dat misschien wat meer. Of de plannen van Haarlem na het bezoek van de wethouders van de tekentafel zullen verdwijnen is niet te verwachten. Bijsturen van de plannen en het op de agenda te houden zou al een mooi resultaat zijn. 

Eric van Westerloo