Geopperd: kleinschalige evenementen bij Haven van Heemstede

Een groep van bewoners, ondernemers en belangstellenden in Heemstede maakt een ontwerp voor een nieuwe haven in Heemstede. De haven is gelegen tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat (Havendreef), Industrieweg en Van den Eijndekade. Deze groep wordt het ‘Havenlab’ genoemd: een laboratorium waar ideeën worden omgesmeed tot een prachtig havenplan.

Het Havenlab heeft eerst een plan van aanpak om te komen tot de inrichting van de haven opgesteld. Vervolgens is het Havenlab vanaf januari tot nu aan de slag geweest met het analyseren van de resultaten van de enquête van 2015 en de ideeën ingebracht op 25 augustus 2015. Na goed beraad is het nu gekomen tot een programma van eisen. De belangrijkste thema’s voor het Havenlab zijn: ‘voor ieder wat wils’ , ‘groene uitstraling’ en ‘toegankelijkheid, meer reuring maar wel goed gehandhaafd’.
Daaronder vallen volgens het Havenlab in de nieuwe haven zeker de volgende elementen: zoals aanlegplaatsen voor passanten, een haven voor sloepen, een botenhelling, een looppad rondom de haven, (avond)horeca, ambulante horeca en picknickvoorzieningen.

Ook vindt het Havenlab het belangrijk dat er met de inrichting van de haven rekening wordt gehouden met ruimte voor kleinschalige evenementen. Zoals een sloepenconcert, sinterklaas of food truck festival. Deze herinrichting zou in fases kunnen worden gerealiseerd, het Havenlab ziet dit als een ‘groeimodel’. Dit mede omdat er geen budget beschikbaar is voor de herinrichting; dat moet gaandeweg worden gevonden. Wellicht zijn ondernemers geïnteresseerd om hieraan mee te werken.

Over het programma van eisen is gesproken met de raadswerkgroep participatie. De afvaardiging van de gemeenteraad kon zich vinden in de inhoud. Het Havenlab laat op dit moment een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar onderdelen uit het programma van eisen. Daaruit moet blijken of de elementen uit het programma van eisen wel zijn te realiseren en niet te duur worden. Als de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, kan worden begonnen met het uitwerken van schetsen! Als het beeld dat het Havenlab heeft van de nieuwe haven dit najaar concreet wordt, zal het Havenlab dat delen met omwonenden en inwoners van Heemstede.

Bij de foto: Geopperd werd om kleinschalige evnementen in de haven te houden, misschien met foodtrucks.