Gemeenteraad heeft laatste woord: Alverna-overgang blijft open

In de raadsvergadering van 26 mei lag een besluit op tafel, om het verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid van ProRail en de bewoners van de Laan vanAlverna af te wijzen. De gemeenteraad heeft hierin het laatste woord. Het hoogste rechtscollege had al eerder uitspraak gedaan dat de overweg en de weg daar naartoe openbaar is. Om dit nu, via een raadsbesluit ongedaan te maken was een ultieme poging de overweg definitief af te sluiten. De raadsleden hadden het er moeilijk mee. Zij kwamen dat ook niet tot een unaniem besluit. Het toverwoord was veiligheid.  Dat de feiten anders spraken wist Eric de Zeeuw (GL) haarfijn uit te leggen. Er gebeuren heel weinig ongelukken op het spoor met voetgangers en fietsers. Eens in de zestig jaar en dat vindt hij een aanvaardbaar risico. ProRail moet, volgens De Zeeuw, aantonen dat er een zwaarwegend belang is om te sluiten. Zij heeft gewoon de wet overtreden en zit nu op de blaren. Natuurlijk is iedere dode er één te veel. Op veel andere gevaarlijke situaties in Heemstede reageren partijen minder krampachtig. Bij de stemming bleek dat twee fractieleden van HBB tegen het voorstel stemden, en dat gold ook voor Yvette Schul van D66. Met 11 stemmen voor een 10 tegen kreeg het college alsnog gelijk. De overweg blijft openbaar. Tevens blijft de voorgenomen dwangsom van 10.000 euro per dag, als de overweg na 1 augustus gesloten blijft, gewoon staan. Het gevolg van dit besluit is dat er zeker weer juridische procedures volgen. De bewoners, tevens eigenaren van de Laan van Alverna, willen de laan zelf afsluiten. Of dat dit in een procedure stand zal houden, zal later blijken. De spoorbeheerder is eigenaar van de nieuw aangelegde ontsluitingsweg. De gemeente zou de weg qua onderhoud overnemen, ook dit staat nu op een laag pitje. ProRail, zal nu in actie moeten komen om de dwangsom te voorkomen.

Eric van Westerloo.