Gemeente Bloemendaal realiseert 129 bedden voor Oekraïense vluchtelingen

Bloemendaal – Er is de afgelopen weken hard gewerkt om op Park Vogelenzang 18 kamers geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze week komen de eerste vluchtelingen aan. De meesten daarvan werden eerst in hotels in de Haarlemmermeer opgevangen. 

De gemeente gaat hierna meteen verder met het inrichten van andere vleugels op Park Vogelenzang. De komende maanden worden er nog eens 60 vluchtelingen verwacht. 

Verdelen

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de opdracht gekregen om 3000 bedden te realiseren, die per gemeente worden verdeeld. Voor Bloemendaal betekent dit voorlopig 129 bedden, verdeeld over de locaties Landgoed Dennenheuvel en Park Vogelenzang. 

Inzet van vrijwilligers 

De gemeente is erg blij met de inzet van vrijwilligers. Ook Park Vogelenzang wordt met behulp van vrijwilligers ingericht. Zodra er hulp nodig is, neemt de gemeente contact op met de mensen die zich hiervoor aangemeld hebben. 

Meer informatie

Kijk op de gemeentelijke website voor meer informatie over de opvang van Oekraïners www.bloemendaal.nl/Oekraïne.

foto: raadhuis Bloemendaal (foto: de Heemsteder).